Nalezení hlavního panelu

Hlavní panel je obvykle umístěn podél dolního okraje obrazovky. Není-li viditelný, může to mít několik příčin:

  • Hlavní panel je odemknut a jeho velikost byla změněna tak, že není téměř vidět.

  • Je zapnuta funkce automatického skrývání hlavního panelu. V tomto případě lze hlavní panel zobrazit umístěním ukazatele myši tam, kde byl zobrazen naposledy.

  • Používáte-li více monitorů, zobrazuje se hlavní panel pouze na jednom z nich.

Zobrazit vše

Změna velikosti hlavního panelu, aby byl opět viditelný

  • Umístěte ukazatel myši do oblasti, kde by se měl hlavní panel nacházet. Jakmile se tvar ukazatele změní na svislou dvoustrannou šipku Obrázek svislé šipky, která značí, že je panel nástrojů připraven na změnu výšky, přetáhněte okraj hlavního panelu směrem nahoru.

Nalezení hlavního panelu při zapnuté funkci automatického skrývání

  • Umístěte ukazatel myši tam, kde jste hlavní panel viděli naposledy. Nepamatujete-li si, kde jste hlavní panel viděli naposledy, umístěte ukazatel myši nejprve k dolnímu okraji obrazovky, a pokud se hlavní panel neobjeví, vyzkoušejte totéž u horního okraje a bočních okrajů obrazovky. Abyste hlavní panel nalezli, je nutné ukazatel myši umístit téměř mimo obrazovku.

Vypnutí automatického skrývání

  1. Otevřete ovládací panel Hlavní panel a nabídka Start klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení a potom klepnutím na položku Hlavní panel a nabídka Start.

  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky skrývat hlavní panel a klepněte na tlačítko OK.