Pokud se při přihlašování do systému Windows zobrazuje chybová zpráva s oznámením, že je zřejmě poškozen profil uživatele, můžete se ho pokusit opravit. Bude nutné vytvořit nový profil a potom zkopírovat soubory z existujícího profilu do nového.

Vytvoření nového uživatelského profilu

Chcete-li vytvořit nový profil, musíte nejprve vytvořit nový uživatelský účet. Když je vytvořen účet, vytvoří se také profil.

 1. Otevřete ovládací panel Uživatelské účty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Uživatelské účty a zabezpečení rodiny (nebo na položku Uživatelské účty, pokud jste připojeni k síťové doméně) a potom klepnutím na položku Uživatelské účty.

 2. Klepněte na odkaz Spravovat jiný účet. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klepněte na odkaz Vytvořit nový účet.

 4. Zadejte název nového uživatelského účtu, klepněte na typ účtu a pak klepněte na tlačítko Vytvořit účet.

Kopírování souborů do nového uživatelského profilu

Po vytvoření profilu můžete zkopírovat soubory z existujícího profilu. Abyste mohli dokončit tento postup, musíte mít v počítači alespoň tři uživatelské účty, včetně nového účtu, který jste právě vytvořili.

 1. Přihlaste se jako uživatel jiný, než je nový uživatel, kterého jste právě vytvořili, nebo uživatel, od kterého chcete kopírovat soubory.

 2. Otevřete složku Dokumenty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Dokumenty.

 3. Klepněte na nabídku Nástroje a potom na příkaz Možnosti složky.

  Pokud se nezobrazí nabídka Nástroje, stiskněte klávesu ALT.

 4. Klepněte na kartě Zobrazení na možnost Zobrazovat skryté soubory a složky, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému a klepněte na tlačítko OK.

 5. Vyhledejte složku C:\Users\Staré_uživatelské_jméno, kde C je jednotka, na které je nainstalovaný systém Windows a Staré_uživatelské_jméno je jméno profilu, odkud chcete kopírovat soubory.

 6. Vyberte všechny soubory a složky v této složce s výjimkou následujících souborů:

  • Ntuser.dat,

  • Ntuser.dat.log,

  • Ntuser.ini.

 7. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat.

  Pokud se nabídka Úpravy nezobrazí, stiskněte klávesu ALT.

 8. Vyhledejte složku C:\Users\Nové_jméno_uživatele, kde C je jednotka, ve které je nainstalovaný systém Windows a Nové_jméno_uživatele je jméno nového uživatelského profilu, který jste vytvořili.

 9. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vložit.

  Pokud se nabídka Úpravy nezobrazí, stiskněte klávesu ALT.

 10. Odhlaste se a znovu se přihlaste jako nový uživatel.

  Pokud máte e-mailové zprávy v e-mailovém programu, jako například Windows Mail, musíte importovat e-mailové zprávy a adresy do nového uživatelského profilu dřív, než ten starý smažete. Pokud vše správně funguje, můžete starý profil smazat.

Pokud výše uvedený postup problém neodstranil, měli byste požádat o pomoc poskytovatele podpory zákazníkům. Chcete-li najít další informace o možnostech podpory zákazníků, které se vztahují na tento počítač, klepněte na tlačítko Start,Obrázek tlačítka Start, klepněte na příkaz Nápověda a podpora a potom v dolní části okna nápovědy klepněte na odkaz Požádat někoho o pomoc nebo rozšířit hledání.