V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé dotazy o používání složek v systému Windows.

Zobrazit vše

Co je to složka?

Složka je schránka pomocí které si snadno můžete organizovat soubory. Každý soubor v počítači je uložen ve složce, které mohou obsahovat rovněž i další složky.

Kam bych měl ukládat soubory?

Různé druhy souborů je vhodné ukládat do různých druhů složek. Doporučujeme například ukládat soubory jako jsou tabulky, prezentace a textové soubory do složky Dokumenty. Existuje množství speciálních složek, jako např. Obrázky a Hudba, z nichž každá je určena pro konkrétní typ souborů, jak napovídá jméno složek. Nejen že jsou tyto složky příhodným místem pro hledání a organizování těchto typů souborů, ale tyto operace jsou v těchto složkách rychlejší.

Existuje způsob, jak mohu vidět všechny soubory na jednom místě, namísto nutnosti otevírat různé složky s různými typy souborů?

Ano. Složka hledání poskytuje v jednom náhledu rychlý přístup ke všem obvyklým souborům, jako jsou dokumenty, obrázky, hudba a e‑mail.

Co je to vyhledávací pole a jak jej mohu použít?

Vyhledávací pole je umístěno v horní části každé složky. Při psaní do vyhledávacího polet je obsah adresáře okamžitě filtrován, takže se zobrazují pouze ty soubory, které vyhovují zadanému textu. Vyhledávací pole ovšem neprohledává automaticky celý počítač. Prochází pouze aktuální složku a její podsložky. Pokud je náhled složky již filtrován (zobrazují se například pouze soubory vytvořené určitým autorem), potom vyhledávací pole prochází pouze tento náhled.

Obrázek pole Hledat
Vyhledávací pole

Co je to panel Adresa a jaké informace jsou v něm zobrazeny?

Panel Adresa naleznete vedle vyhledávacího pole v horní části každé složky, kde zobrazuje aktuální umístění. Klepnutím na různá umístění v panelu Adresa se na ně můžete rychle přesunout.

Obrázek panelu Adresa
Panel Adresa

Jaký je účel navigačního podokna?

V navigačním podokně můžete klepnout na složky nebo uložená hledání, čímž změníte zobrazené položky v aktuální složce. Navigační podokno poskytuje přístup k obvyklým složkám, jako jsou Dokumenty, Obrázky a Hledání. Další složky můžete otevřít klepnutím na tlačítko Složky ve spodní části navigačního podokna. Zobrazí se seznam složek, kde můžete klepnutím na vybranou složku přejít přímo do této složky.

Obrázek navigačního podokna
Navigační podokno

Proč se klepnutím do navigačního podokna změní obsah složky? Neměla by složka obsahovat pouze jedinou množinu souborů?

Složky systému Windows jsou navrženy tak, aby bylo možné přecházet ze složky do složky bez nutnosti otevírat každou složku v novém okně. Pomocí navigačního podokna můžete rychle přejít do jakékoliv složky v počítači. Při klepnutí na určité umístění v navigačním podokně se ve složce zobrazí obsah vybraného umístění. Můžete také otevřít uložené hledání, které zobrazí soubory splňující kritéria tohoto hledání, přestože jsou tyto soubory uloženy v různých složkách v celém počítači.

Kde jsou nabídky, které byly v předchozích verzích systému Windows umístěny v horní části složky?

Ve výchozím nastavení jsou nabídky skryty, protože nejčastěji používané příkazy z těchto nabídek jsou nyní v novém panelu nástrojů. Přestože nabídky již možná nebudete potřebovat, můžete kromě panelu nástrojů nastavit i jejich zobrazení. Další informace naleznete v části Zobrazení nabídek ve složkách.

Kam zmizel strom složek?

Průzkumník systému Windows obsahoval strom složek, který jste mohli používat pro přecházení do libovolného umístění v počítači. Nyní se tato možnost nazývá seznam složek, který je dostupný v navigačním panelu každé složky. Pokud chcete seznam složek otevřít, klepněte na tlačítko Složky ve spodní části navigačního podokna a pak klepněte na požadovanou složku. Seznam složek zavřete dalším klepnutím na tlačítko Složky.

Obrázek seznamu složek v navigačním podokně
Seznam složek v navigačním podokně

Kam zmizelo podokno úloh?

Podokno úloh—které se v předchozích verzích systému Windows nacházelo po straně každé složky—bylo nahrazeno novým panelem nástrojů umístěným do horní části složky. Mnoho úloh dříve zařazených do podokna úloh nyní naleznete v panelu nástrojů.