Pokud kód Product Key systému Windows není platný, jestliže kód Product Key systému Windows nemáte nebo v případě, že jste kód Product Key dodávaný s kopií systému Windows ztratili, bude nutné si za účelem aktivace systému Windows zakoupit nový kód. Systém Windows je třeba aktivovat online nebo telefonicky během 30 dní od instalace, jinak nebude možné využívat všechny funkce systému Windows.

Kód Product Key můžete získat na webu společnosti Microsoft.