Ovládací panel Hodnocení výkonu a nástroje zobrazuje základní skóre Indexu uživatelských zkušeností se systémem Windows počítače, které odráží výkon a celkové možnosti hardwaru počítače.

Otevřete ovládací panel Hodnocení výkonu a nástroje klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hodnocení výkonu a nástroje.

Pomocí základního skóre můžete nakupovat programy, které odpovídají úrovni výkonu počítače. Základní skóre zohledňuje pouze ty stránky výkonu počítače, které ovlivňují chod funkcí systému Windows a dalších programů spuštěných v počítači. Neznamená však celkovou kvalitu počítače. Další informace naleznete v tématu Co je to Index uživatelských zkušeností se systémem Windows?

Jednotlivé hardwarové součásti, jako je například procesor (CPU) počítače a paměť RAM (random access memory), jsou testovány a je jim přiděleno dílčí skóre. Základní skóre počítače je určeno nejnižším dílčím skóre. Pokud je například nejnižší dílčí skóre některé hardwarové součásti 2.6, potom je i základní skóre počítače rovno 2.6. Základní skóre počítačenení průměrem jednotlivých dílčích skóre.

Pokud jste nainstalovali nový hardware a chcete zjistit, zda se změnilo základní skóre počítače, klepněte na odkaz Aktualizovat skóre. Další podrobnosti o hardwaru počítače můžete zobrazit klepnutím na možnost Zobrazit a vytisknout podrobnosti.