Získání informací o certifikátech SSL (Secure Sockets Layer)

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Připojíte-li se ke komerčnímu webu, jako je například banka nebo prodejce knih, používá aplikace Internet Explorer zabezpečené připojení využívající technologii SSL, která transakci zašifruje. Šifrování je založeno na certifikátu, který aplikaci Internet Explorer poskytuje informace nezbytné k bezpečné komunikaci s webem. Certifikáty také identifikují web a majitele nebo společnost.

Když chcete ověřit identitu webu, dříve než poskytnete osobní nebo finanční informace online podniku, můžete zobrazit certifikát.

Ověření identity webu

  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

  2. Přejděte na web, který chcete ověřit.

  3. Klikněte na ikonu ZámekObrázek ikony Zámek, která je k dispozici na panelu Adresa

    Zobrazí se základní informace certifikátu (například jméno a adresa majitele webu a informace o tom, kdo udělil webu certifikát). Chcete-li zobrazit další informace, klikněte na tlačítko Zobrazit certifikáty.

Poznámka

  • Není-li ikona Zámek zobrazena na panelu Adresa, jak je uvedeno výše v kroku 3, znamená to, že připojení není zabezpečené a neměli byste zadávat žádné osobní ani finanční informace.