Program Windows Media Player poskytuje intuitivní, snadno použitelné rozhraní, které umožňuje přehrávat digitální mediální soubory, uspořádat kolekci digitálních médií, vypalovat oblíbenou hudbu na disky CD, kopírovat hudbu z disků CD, synchronizovat digitální mediální soubory na přenosné hudební přehrávače a nakupovat digitální mediální obsah z internetových obchodů.

Spusťte program Windows Media Player

Chcete-li spustit program Windows Media Player, klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na příkaz Všechny programy a pak klepněte na položku Windows Media Player.

Použití karet pro zjednodušení úloh

Pomocí karet na hlavním panelu přehrávače se snadno zaměříte na určitou úlohu.

Obrázek karet na hlavním panelu přehrávače
Hlavní panel přehrávače

Nejprve klepněte na kartu odpovídající úloze, kterou chcete vykonat. Šipka, která se zobrazuje pod každou kartou, poskytuje rychlý přístup k možnostem a nastavením souvisejícím s touto úlohou. Lze například snadno změnit formát souborů kopírovaných z disku CD, stačí klepnout na šipku pod kartou Kopírovat z disku CD.

Obrázek nabídky Možnosti kopírování z disku CD
Nabídka Možnosti kopírování z disku CD

Při přepínání mezi různými kartami a zobrazeními přehrávače můžete používat tlačítka Zpět a Vpřed na levé straně hlavního panelu, a vracet tak provedené kroky.

Obrázek tlačítek Zpět a Vpřed
Tlačítka Zpět a Vpřed

Chcete-li zjistit, které úlohy lze na jednotlivých kartách provést, klepněte na následující odkazy.

Zobrazit vše

Knihovna

Karta Knihovna slouží pro přístup ke knihovně digitálních médií a jejich uspořádání. Pomocí panelu Adresa přepněte na kategorii, například hudbu, obrázky nebo video, a potom vyberte zobrazení této kategorie v navigačním podokně. Přepněte například na kategorii Hudba a klepněte v navigačním podokně na položku Žánr, aby se hudba zobrazovala podle žánru. Můžete přetáhnout položky z podokna podrobností do podokna seznamu a vytvořit tak seznam stop, který chcete přehrát, vypálit nebo synchronizovat.

Obrázek oblastí knihovny
Oblasti knihovny

Tato karta umožňuje:

Kopírování hudby z disku CD

Kartu Kopírovat z disku CD použijte tehdy, chcete-li kopírovat hudbu z disků CD. Kopírování z disku CD představuje výborný způsob, jak přidávat soubory do knihovny přehrávače. Tato karta umožňuje:

Obrázek probíhajícího kopírování
Kopírování hudebního disku CD

Vypálit

Pokud chcete u poslouchané hudby větší flexibilitu nebo chcete poslouchat směs různé hudby, když zrovna nejste u počítače, můžete si vypálit disky CD s libovolnou kombinací hudby. Pomocí programu Media Player můžete také vypálit hudební disky CD a přehrávat je na běžném přehrávači disků CD. Karta Zapsat na disk CD umožňuje:

Obrázek probíhajícího vypalování
Vypálení disku CD

Synchronizace

Pomocí přehrávače můžete synchronizovat hudbu, video a obrázky na celou řadu přenosných zařízení, včetně přenosných mediálních přehrávačů, paměťových karet a přenosných mediálních center. Stačí připojit podporované zařízení k počítači a přehrávač vybere metodu synchronizace (automatickou nebo ruční), která je pro zařízení nejlepší. Potom můžete synchronizovat soubory a seznamy stop v knihovně se zařízením. Tato karta umožňuje provádění následujících akcí:

Nakupování

Pomocí karty Internetové obchody můžete Nakupovat online na Internetu.

Vytváření seznamů pomocí podokna seznamu

Řada úloh prováděných v přehrávači, jako je například vypalování hudby na disk CD, vyžaduje nastavení seznamu. V tomto vydání přehrávače je vytváření seznamu pomocí podokna seznamu na pravé straně přehrávače snazší.

Obrázek podokna seznamu
Podokno Seznam
Pokud se podokno seznamu v knihovně nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit podokno seznamuObrázek tlačítka Zobrazit podokno seznamu vedle pole pro vyhledávání. (Pokud není zobrazeno podokno seznamu, klepněte na šipku pod kartou Přehrávání a potom klepněte na příkaz Zobrazit podokno seznamu.) Pro přesun položek do podokna seznamu máte následující možnosti:
  • Přetáhněte položky, například skladby nebo alba, do podokna seznamu z podokna podrobností knihovny přehrávače nebo ze složky v počítači.

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na položku v podokně podrobností a potom klepněte na příkaz Přidat do seznamu stop bez názvu.

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor v počítači a potom klepněte na příkaz Přidat do seznamu programu Windows Media Player.

Vyhledávání hudby a videa pomocí Průvodce médii

Karta zcela vpravo na hlavním panelu přehrávače umožňuje nákup řady služeb médií v online obchodech. Tato karta představuje také domovskou kartu Průvodce médií: užitečného webu, na který lze přecházet z přehrávače. Průvodce médii poskytuje odkazy na soubory médií a nabízí doporučení, pokud vyhledáváte v obsahu. Chcete-li přejít na Průvodce médii, klepněte na šipku pod kartou Online obchody (název této karty se mění v závislosti na tom, který online obchod nebo služba je aktuálně aktivní) a potom klepněte na kartu Průvodce médii.

Obrázek karty Průvodce médii
Karta Průvodce médii

Poslech internetového rádia z celého světa

Řada rozhlasových stanic nabízí online verze audio zařízení pro datové proudy svého vysílání. Existují také výhradní internetové stanice, které nabízejí širokou škálu obsahu od hudby až ke zprávám. Chcete-li poslouchat internetové rádio, přejděte k Průvodci médií a klepněte na odkaz Internetové rádio.

Obrázek funkce pro vyhledávání internetového rádia
Funkce pro vyhledávání internetového rádia

Zajištění jednoduchosti s minipřehrávačem

Chcete-li poslouchat hudbu nebo sledovat video, můžete použít funkci Minipřehrávač programu Windows Media Player. Minimální režim přehrávače umožňuje minimalizovat přehrávač na hlavní panel systému Windows a zároveň ponechat přístup k ovládacím prvkům přehrávání a schopnost zobrazovat vizualizace a informace o aktuálně přehrávané položce.

Obrázek minipřehrávače
Minipřehrávač programu Windows Media Player

Aktivace minimálního režimu přehrávače

  • Klepněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel, přejděte na položku Panely nástrojů a pak klepněte na položku Windows Media Player.

    Touto akcí funkci zapnete a nyní ji pouze musíte spustit. Pokud je vedle příkazu Windows Media Player zobrazeno zatržítko, znamená to, že je tato funkce zapnuta. Budete-li chtít přepnout přehrávač do minimálního režimu, stačí v přehrávači klepnout na tlačítko Minimalizovat.