Systém Windows zvolí nejlepší nastavení zobrazení (včetně rozlišení obrazovky, obnovovací frekvence a barvy) v závislosti na používaném monitoru. Toto nastavení se liší podle toho, zda máte monitor LCD nebo monitor s klasickou obrazovkou. Pokud chcete nastavení zobrazení upravit nebo se nastavení změnilo a chcete obnovit výchozí nastavení, použijte následující doporučení.

Pro oba typy monitorů je typické, že čím větší je hodnota DPI (body na palec), tím lepší bude vzhled písem. Další informace naleznete v tématu Zvětšení a zmenšení textu na obrazovce.

Obrázek rozdílu mezi vysokým a nízkým rozlišením DPI
Rozdíl mezi vysokým a nízkým rozlišením DPI

Nejlepší zobrazení na monitoru LCD

Máte-li monitor LCD, zkontrolujte rozlišení obrazovky, což vám pomůže určit čistotu zobrazení obrázků a objektů na obrazovce. Dobrým zvykem je nastavovat monitory LCD na nativní rozlišení – rozlišení, při kterém daný monitor zobrazuje nejlépe (závisí na velikosti monitoru). Výrobce nebo prodejce monitoru by měl poskytnout informace o nativním rozlišení. Nemůžete-li tyto informace získat, zkuste nastavit monitor na nejvyšší dostupné rozlišení, což je obvykle nativní rozlišení. Další informace naleznete v tématu Změna rozlišení obrazovky.

Obrázek nabídky Nastavení zobrazení
Nevíte-li, jaké je nativní rozlišení vašeho monitoru, nastavte jej na maximum

Monitory LCD mohou technicky podporovat i nižší rozlišení, než je jejich nativní rozlišení, ale obrázek může být malý, umístěný ve středu obrazovky a černě ohraničený nebo naopak roztažený na celou obrazovku.

Korekce blikání monitoru

Při snaze o získání nejlepšího možného zobrazení na monitoru je třeba uvážit obnovovací frekvenci monitoru. Pokud je obnovovací frekvence příliš nízká, může monitor blikat, což může způsobit únavu očí a bolesti hlavy. Obnovovací frekvence by měla být nastavena na hodnotu alespoň 75 Hz. Další informace o zmenšení nebo odstranění blikání naleznete v tématu Korekce blikání monitoru (obnovovací frekvence).

Obrázek obnovovací frekvence obrazovky
Zkontrolujte, zda je obnovovací frekvence obrazovky dostatečně vysoká, aby nedocházelo k blikání monitoru

Nastavení barev pro monitor LCD

Monitory LCD zobrazují svěží barvy. Chcete-li získat na monitoru nejlepší barevné zobrazení, nastavte barvy alespoň na 32 bitů.

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení zobrazení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Nastavení zobrazení.

  2. V části Barvy vyberte možnost Nejvyšší (32 bitů) a pak klepněte na tlačítko OK.

Nejlepší zobrazení na monitoru s klasickou obrazovkou

Pro monitor s klasickou obrazovkou je třeba zvolit nejvyšší dostupné rozlišení obrazovky, které poskytuje 32bitové barvy, a obnovovací frekvenci alespoň 72 Hz. Další informace naleznete v tématu Změna rozlišení obrazovky. Jestliže obrazovka bliká nebo je sledování obrazovky nepříjemné, zvětšujte obnovovací frekvenci, dokud nebudete spokojeni. Další informace naleznete v tématu Korekce blikání monitoru (obnovovací frekvence).

Rozlišení v závislosti na velikosti monitoru

Velikost monitoru Doporučené rozlišení
Velikost monitoru

15palcový monitor

Doporučené rozlišení

1024 × 768

Velikost monitoru

17 až 19palcový monitor

Doporučené rozlišení

1280 × 1024

Velikost monitoru

20palcový nebo větší monitor

Doporučené rozlišení

1600 × 1200

Nastavení barev pro monitor s klasickou obrazovkou

Barvy a motivy systému Windows fungují nejlépe, je-li monitor nastaven na 32bitové barvy. Monitor lze nastavit na 24bitové barvy, nebudou však vidět všechny vizuální efekty. Nastavíte-li monitor na 16bitové barvy, nemusí se obrázky, které by měly být vyhlazené, zobrazit správně.

Nastavení barev pro monitor s klasickou obrazovkou

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení zobrazení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Nastavení zobrazení.

  2. V části Barvy vyberte možnost Nejvyšší (32 bitů) a pak klepněte na tlačítko OK. (Pokud nelze vybrat barevnou hloubku 32 bitů, zkontrolujte, zda je rozlišení nastaveno na nejvyšší možnou hodnotu, a poté zkuste provést akci znovu.)