V čem se liší síť doma a síť na pracovišti?

Počítače v domácí síti jsou obvykle součástí pracovní skupiny a počítače v síti na pracovišti jsou obvykle součástí domény. Hlavní rozdíl mezi pracovními skupinami a doménami spočívá ve způsobu správy síťových prostředků.

Pracovní skupina

 • Všechny počítače jsou rovnocenné, žádný z počítačů nemá kontrolu nad jiným počítačem.

 • Každý počítač má sadu uživatelských účtů. Chcete-li použít kterýkoli počítač pracovní skupiny, musíte v něm mít uživatelský účet.

 • Pokud máte uživatelský účet v kterémkoli počítači, můžete změnit nastavení pro daný účet.

 • Obvykle ve skupině nebývá více než deset až dvacet počítačů.

 • Všechny počítače musí být ve stejné místní síti nebo podsíti.

Doména

 • Jeden či více počítačů jsou servery. Prostřednictvím serverů správci sítě řídí zabezpečení a oprávnění pro všechny počítače v doméně. To usnadňuje provádění změn, protože jsou automaticky provedeny ve všech počítačích.

 • Máte-li uživatelský účet v doméně, můžete se přihlásit ke kterémukoli počítači v doméně a nemusíte v něm mít účet.

 • Pokud používáte počítač v doméně, můžete provést pravděpodobně pouze omezené změny nastavení. (To proto, že správci sítí obvykle chtějí zajistit co největší konzistenci mezi počítači a udržovat kontrolu konfigurace.)

 • V doméně mohou být tisíce počítačů.

 • Počítače mohou být v různých místních sítích.

Postup kontroly, zda je počítač součástí pracovní skupiny nebo domény

 1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

 2. Ve skupinovém rámečku Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny je zobrazeno buď „Pracovní skupina:“, nebo „Doména:“, a název příslušné pracovní skupiny nebo domény.