Import videa z analogové videokamery nebo videorekordéru prostřednictvím digitální videokamery

Video z analogové videokamery nebo z videorekordéru můžete importovat do počítače pomocí digitální videokamery a aplikace Import videa. Tato aplikace umožňuje importovat video ze staršího analogového zařízení, například videorekordéru nebo analogové videokamery, které není vybaveno portem IEEE 1394. Mezi oblíbené analogové videoformáty patří 8 mm, Hi-8, VHS a S-VHS.

Při připojení analogové videokamery nebo videorekordéru k digitální videokameře, která je připojena k počítači, převede digitální videokamera video z analogového videosignálu na digitální videosignál pomocí převodu analogového zdroje na digitální video. Digitální video se potom naimportuje do počítače pomocí aplikace Import videa.

Jestliže vlastníte velké množství videa uloženého na analogových videokazetách, můžete ušetřit čas tak, že použijete převod analogového zdroje na digitální video, protože video je importováno do počítače, aniž by bylo třeba nejprve zaznamenat analogové video na digitální videokazetu. To vám ušetří jeden krok v procesu importu analogového videa do počítače, takže bude možné video upravovat.

Základní kroky použití digitální videokamery k importu videa z analogové videokamery nebo videorekordéru:

Co je potřeba

Pro převod analogového videa na digitální videosignál pomocí digitální videokamery a aplikace Import videa budete potřebovat následující zařízení a příslušenství:

 • Analogová videokamera nebo videorekordér.

 • Digitální videokamera, která podporuje převod analogového zdroje na digitální video.

  Informace, zda konkrétní model digitální videokamery podporuje převod analogového zdroje na digitální video, naleznete v příručce dodávané s digitální videokamerou nebo na webu výrobce.

  U některých digitálních videokamer se nastavení převodu analogového zdroje na digitální video nachází v některé z nabídek přehrávání v digitální videokameře pod názvem A/V to DV Out (A/V na výstup DV), AV to DV (AV na DV) nebo pod podobným názvem.

 • Kabel IEEE 1394.

 • Port IEEE 1394 v počítači.

 • Kabel pro přenos zvuku a videa (A/V).

  Tento kabel, který je dodáván s mnoha digitálními videokamerami, má na jednom konci tři konektory RCA (červený, bílý a žlutý) a na druhém konci jeden minikonektor A/V.

 • (Volitelné) Kabel S-Video a samostatný kabel RCA, který má na jednom konci červený a bílý konektor RCA a na druhém konci malou sterozdířku.

  Jestliže máte kabel RCA nebo A/V s červeným a bílým konektorem RCA na obou koncích, můžete k jednomu konci kabelu připojit adaptér s malou stereozdířkou.

Připojení analogové videokamery nebo videorekordéru k digitální videokameře pomocí připojení S-Video

Pokud je analogová videokamera nebo videorekordér vybavena zdířkou S-Video, můžete k připojení analogové videokamery nebo videorekordéru k digitální videokameře použít připojení S-Video. Na následujícím obrázku je znázorněn způsob připojení analogové videokamery nebo videorekordéru k digitální videokameře pomocí připojení S-Video. Na obrázku je také znázorněna digitální videokamera připojená k počítači pomocí připojení IEEE 1394 (tento postup bude třeba provést později).

Obrázek připojení S-Video
Připojení S-Video

Na obrázku výše jsou znázorněna následující připojení:

 • Konektor S-Video na jednom konci kabelu S-Video je zapojen do zdířky S-Video na digitální videokameře a konektor S-Video na druhém konci kabelu je zapojen do zdířky S-Video na analogové videokameře nebo videorekordéru. Kabel S-Video slouží k přenosu videa z analogové videokamery nebo videorekordéru do digitální videokamery.

 • Červený a bílý konektor RCA na jednom konci kabelu A/V je zapojen do odpovídající červené a bílé zdířky RCA na analogové videokameře nebo videorekordéru. Červený a bílý konektor RCA slouží k přenosu zvuku. Žlutý konektor RCA by neměl být do analogové videokamery nebo videorekordéru zapojen. Jestliže používáte videorekordér jako analogový zdroj videa, ověřte, že je červený a bílý konektor RCA zapojen do zdířek RCA Line Out na videorekordéru.

 • Minikonektor A/V na druhém konci kabelu A/V je zapojen do minizdířky A/V na digitální videokameře (tato zdířka je často označená žlutou barvou a popisem Audio/Video).

 • Konektor IEEE 1394 na jednom konci kabelu IEEE 1394 je zapojen do portu IEEE 1394 port (tento port je často označen jako DV In-Out nebo DV) na digitální videokameře a větší konektor IEEE 1394 na druhém konci kabelu je zapojen do portu IEEE 1394 v počítači. Také toto připojení zpravidla provedete později.

Před připojením obou zařízení se ujistěte, že jsou analogová videokamera nebo videorekordér a digitální videokamera vypnuty.

Pokud máte možnost zvolit, zda k připojení digitální videokamery použijete připojení kompozitního videa nebo připojení S-Video, vyberte připojení S-Video, protože kvalita importovaného video bude ve srovnání s připojením kompozitního videa vyšší.

Připojení analogové videokamery nebo videorekordéru k digitální videokameře pomocí připojení kompozitního videa

Pokud je analogová videokamera nebo videorekordér vybavena zdířkami kompozitního videa a stereozdířek RCA, můžete k připojení analogové videokamery nebo videorekordéru k digitální videokameře použít připojení kompozitního videa. Na následujícím obrázku je znázorněn způsob připojení analogové videokamery nebo videorekordéru k digitální videokameře pomocí připojení kompozitního videa. Na obrázku je také znázorněna digitální videokamera připojená k počítači pomocí připojení IEEE 1394 (tento postup bude třeba provést později).

Obrázek kompozitního připojení videa
Připojení kompozitního videa

Na obrázku výše jsou znázorněna následující připojení:

 • Červený, bílý a žlutý konektor RCA na jednom konci kabelu A/V je zapojen do odpovídajících zdířek RCA na analogové videokameře nebo videorekordéru. Červený a bílý konektor RCA slouží k přenosu zvuku, žlutý konektor k přenosu videa. Jestliže používáte videorekordér jako analogový zdroj videa, ověřte, že je červený, bílý a žlutý konektor RCA zapojen do zdířek RCA Line Out na videorekordéru.

 • Minikonektor A/V na druhém konci kabelu A/V je zapojen do minizdířky A/V na digitální videokameře (tato zdířka je často označená žlutou barvou a popisem Audio/Video).

 • Konektor IEEE 1394 na jednom konci kabelu IEEE 1394 je zapojen do portu IEEE 1394 port (tento port je často označen jako DV In-Out nebo DV) na digitální videokameře a větší konektor IEEE 1394 na druhém konci kabelu je zapojen do portu IEEE 1394 v počítači. Také toto připojení zpravidla provedete později.

Před připojením obou zařízení se ujistěte, že jsou analogová videokamera nebo videorekordér a digitální videokamera vypnuty.

Zapnutí převodu analogového zdroje na digitální video v digitální videokameře

Dalším nezbytným krokem je zapnutí převodu analogového zdroje na digitální video v digitální videokameře (za předpokladu, že konkrétní digitální videokamera tento typ převodu umožňuje).

 1. Pokud je v digitální videokameře vložena videokazeta, vyjměte ji. Zavřete vkládací zařízení pásky.

 2. Zapněte digitální videokameru a přepněte ji do režimu přehrávání (často je tento režim na digitální videokameře označen jako VCR nebo VTR).

 3. Stiskněte tlačítko nebo jiný ovládací prvek na digitální videokameře, který otevře nabídku nastavení přehrávání.

 4. V digitální videokameře vyhledejte nastavení převodu analogového zdroje na digitální video.

  Konkrétní název tohoto nastavení závisí na konkrétní digitální videokameře. Nastavení může být označeno jako A/V to DV Out (A/V na výstup DV), A/V to DV (A/V na DV) nebo podobným názvem.

 5. Zapněte převod analogového zdroje na digitální video v digitální videokameře.

 6. Ukončete nabídku nastavení přehrávání v digitální videokameře.

 7. Vypněte digitální videokameru.

Připojení digitální videokamery k počítači

Poté je třeba připojit digitální videokameru k počítači. Nejběžnější způsob připojení digitální videokamery k počítači je použití rozhraní IEEE 1394.

Zapojte jeden konektor na kabelu IEEE 1394 do portu IEEE 1394 na digitální videokameře a potom zapojte konektor na druhém konci kabelu do portu IEEE 1394 na počítači.

Import analogového videa do počítače prostřednictvím digitální videokamery

Po připojení analogové videokamery nebo videorekordéru k digitální videokameře a připojení digitální videokamery k počítači můžete pomocí aplikace Import videa naimportovat analogové video.

 1. Vložte kazetu, ze které chcete zaznamenat video, do analogové videokamery nebo videorekordéru. Pokud provádíte záznam z analogové videokamery, zapněte kameru a přepněte ji do režimu přehrávání.

 2. Zapněte digitální videokameru a přepněte ji do režimu přehrávání (často je tento režim na digitální videokameře označen jako VCR nebo VTR).

 3. V dialogovém okně Přehrát automaticky, které se zobrazí po zapnutí digitální videokamery, klepněte na možnost Import videa.

 4. V okně Název zadejte název pro videosoubor nebo videosoubory, které chcete vytvořit, importovat a pak uložit do počítače.

 5. Vyberte umístění pro uložení videosouborů ze seznamu Importovat do, nebo klepněte na položku Procházet a vyberte jiné umístění.

 6. V seznamu Formát vyberte pro nový videosoubor jeden z následujících video formátů a pak klepněte na položku Pokračovat:

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor s použitím typu souboru, který daná digitální videokamera používá jako výchozí, tedy jako soubor AVI nebo DV-AVI , vyberte typ Formát AVI (Audio-Video Interleaved) (jeden soubor).

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor typu Windows Media Video (WMV), který obsahuje veškeré informace na videokazetě, vyberte typ souboru Formát Windows WMV (Media Video File) (jeden soubor)..

  • Pokud chcete vytvořit soubor WMV pro každou scénu na videokazetě, vyberte typ Formát Windows Media Video (jeden soubor na každou scénu).

 7. Klepněte na položku Importovat do počítače pouze části videokazety a pak klepněte na tlačítko Další.

 8. Pomocí ovládacích prvků na analogové videokameře nebo videorekordéru (či na dálkovém ovládaní u analogového zařízení) převiňte kazetu na začátek scény, od které chcete začít importovat video, a potom stisknutím tlačítka Přehrát spusťte přehrávání kazety.

 9. Na stráncePřevinout videokazetu a spustit import videa klepněte na tlačítko Spustit import videa.

 10. Jakmile analogová videokazeta dosáhne bodu, kde chcete import ukončit, klepněte na položku Ukončit import videa.

 11. Na analogové videokameře nebo videorekordéru (či na dálkovém ovládání) stiskněte tlačítko Zastavit.

 12. Opakujte kroky 8 a 11 pro každou část analogové videokazety, kterou chcete importovat.

 13. Po ukončení importu analogového videa zavřete okno Import videa klepnutím na tlačítko Dokončit.

  Importované video bude uloženo jako jeden nebo více videosouborů v počítači a zobrazí se v programu Windows Fotogalerie.

Poznámky

 • Video nelze importovat přímo z analogové videokamery nebo videorekordéru s použitím aplikace Import Videa nebo programu Windows Movie Maker. Chcete-li importovat video přímo z analogové videokamery nebo z videorekordéru bez použití digitální videokamery, musíte mít v počítači nainstalováno zařízení pro digitalizaci analogového videa a pak použít software, který umožní video importovat přímo z analogového zdroje videa. Další informace získáte v dokumentaci dodané se zařízením pro digitalizaci analogového videa nebo na webu výrobce.

 • Video můžete také importovat pomocí programu Windows Movie Maker. Připojte analogovou videokameru nebo videorekordér k digitální videokameře připojené k počítači, zapněte digitální videokameru a přepněte ji do režimu přehrávání. V programu Windows Movie Maker klepněte v nabídce Soubor na položku Importovat z digitální videokamery.

 • Aplikaci Import videa můžete spustit rovněž pomocí programu Windows Fotogalerie. Připojte analogovou videokameru nebo videorekordér k digitální videokameře připojené k počítači, zapněte digitální videokameru a přepněte ji do režimu přehrávání. V programu Windows Fotogalerie klepněte v nabídce Soubor na příkaz Importovat z kamery nebo skeneru, v seznamu zařízení klepněte na příslušnou digitální videokameru a potom klepněte na tlačítko Import.