Import živého videa z digitální videokamery (DV)

Můžete kopírovat live video z digitální videokamery (DV) do počítače pomocí aplikace Import Videa. Když importujete video z DV kamery do počítače, je live video zakódováno do videosouboru a uloží se na pevný disk počítače. Poté, co importujete live video, můžete výsledný videosoubor upravovat pomocí softwaru pro editaci videa jako je aplikace Windows Movie Maker.

 1. Ujistěte se, že DV kamera je řádně připojena na port IEEE 1394 nebo port USB 2.0 a pak nastavte režim kamery na záznam live videa (často se označuje na DV kameře jako režim Kamera).

 2. V dialogovém okně Přehrát automaticky, které se zobrazí po zapnutí digitální videokamery, klepněte na možnost Import videa.

 3. Do pole Název zadejte název videosouboru, který chcete vytvořit, importovat a pak uložit do počítače.

 4. Vyberte umístění pro uložení souboru ze seznamuImportovat do nebo klepněte na položku Procházet pro výběr jiného umístění.

 5. V seznamu Formát vyberte pro nový videosoubor jeden z následujících video formátů a pak klepněte na položku Pokračovat:

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor s použitím typu souboru, který dané digitální zřízení používá jako výchozí, tedy jako soubor AVI nebo DV-AVI , vyberte typ Audio Video Interleaved (jeden soubor)..

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor typu Windows Media Video (WMV), který obsahuje veškeré informace na videokazetě, vyberte typ souboru Windows Media Video (WMV) (single file)..

  • Pokud chcete vytvořit soubor WMV pro každou scénu na videokazetě, vyberte typ Formát Windows Media Video (jeden soubor na každou scénu).

 6. Klepněte na položku Zahájit import Videa.

 7. Proveďte jednu z následujících možností:

  • Když skončíte import live videa, které chcete importovat, klepněte na položku Ukončit Import videa.

  • Pokud jste zaškrtli políčko Ukončit import po počkejte na specifikovaný čas, zadaný pro import videa.

 8. Opakováním kroků 6 a 7 importujte další živé video do specifikovaného videosouboru.

 9. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Importované video bude uloženo jako jeden nebo více videosouborů do počítače a zobrazí se v programu Windows Fotogalerie.

Poznámka

 • Video můžete také importovat s použitím programu Windows Movie Maker. S digitální videokamerou (DV) připojenou k počítači a zapnutou v režimu kamery klepněte v programu Windows Movie Maker v nabídce Soubor na příkaz Importovat z digitální videokamery.

 • Aplikaci Import videa můžete spustit rovněž pomocí programu Windows Fotogalerie. S digitální videokamerou připojenou k počítači a zapnutou v režimu kamery klepněte v programu Windows Fotogalerie v nabídce Soubor na příkaz Importovat z kamery nebo skeneru, vyberte v seznamu zařízení vaši digitální videokameru a potom klepněte na tlačítko Importovat.