Import zpráv do programu Windows Mail z jiných e-mailových programů

Můžete přejít z existujícího e-mailového programu do programu Windows Mail bez ztráty přístupu k existujícím e-mailovým zprávám. Program Windows Mail může importovat zprávy z mnoha oblíbených e-mailových programů, jako je například Eudora, Netscape Communicator, Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Importovat a pak klepněte na příkaz Zprávy.

  3. Postupujte podle pokynů a proveďte import e-mailových zpráv.

Poznámky

  • Pokud provádíte upgrade počítače z předchozí verze systému Windows, uvědomte si, že program Windows Mail automaticky provede import zpráv z aplikace Outlook Express. Program Windows Mail nahradí v této verzi systému Windows aplikaci Outlook Express.

  • Při importu zpráv program Windows Mail neprovede import nastavení účtů. Chcete-li importovat nastavení e-mailového účtu, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Účty a pak klepněte na příkaz Importovat.