Importovat video z videokazety

Můžete kopírovat video z videokazety digitální videokamery (DV) do počítače pomocí aplikace Import videa. Když importujete video z videokazety digitální videokamery (DV) do svého počítače, je video na pásce zakódováno do videosouboru a uloží se na pevný disk počítače.

Zobrazit vše

Importovat celé video z pásky digitální videokamery (DV)

 1. Ujistěte se, že DV kamera je připojena ke komunikačnímu portu IEEE 1394 nebo portu USB 2.0 a pak nastavte režim kamery na přehrát nasnímané video (často se označuje na DV kameře jako VTR nebo VCR).

 2. V dialogovém okně Přehrát automaticky, které se zobrazí po zapnutí digitální videokamery, klepněte na možnost Import videa.

 3. V okně Název zadejte název pro videosoubor nebo videosoubory, které hodláte vytvořit, importovat a pak uložit do počítače.

 4. Vyberte umístění pro uložení videosouboru ze seznamuImportovat do nebo klepněte na položku Procházet abyste vybrali jiné umístění.

 5. V seznamu Formát vyberte pro nový videosoubor jeden z následujících video formátů a pak klepněte na položku Pokračovat:

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor s použitím typu souboru, který dané digitální zřízení používá jako výchozí, tedy jako soubor AVI nebo DV-AVI , vyberte typ Audio Video Interleaved (jeden soubor)..

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor WMV (Windows Media Video), který bude obsahovat veškeré informace na videokazetě, vyberte možnost Formát Windows Media Video (jeden soubor).

  • Pokud chcete vytvořit soubor WMV pro každou scénu na videokazetě, vyberte typ Formát Windows Media Video (jeden soubor na každou scénu).

 6. Klepněte na položku Importovat celou videokazetu do počítače a pak klepněte na položku Pokračovat.

 7. Pokud chcete ukončit import videa dříve, než skončí videokazeta, klepněte na tlačítko Ukončit a pak klepněte na tlačítko Ano.

 8. Klepněte na tlačítko Dokončit.

  Importované video bude uloženo jako jeden nebo více videosouborů do počítače a zobrazí se v programu Windows Fotogalerie.

Importování celého video z kazety digitální videokamery (DV) a vypálení na DVD

K vypálení obsahu kazety digitální videokamery na disk DVD je nutný program Windows DVD Maker, který je k dispozici se systémy Windows Vista Ultimate a Windows Vista Home Premium. Potřebujete také vypalovací mechaniku pro DVD.

 1. Ujistěte se, že DV kamera je připojena s použitím portu IEEE 1394 nebo portu USB 2.0 a pak nastavte režim kamery na přehrát zaznamenané video (často se označuje na DV kameře jako VTR nebo VCR).

 2. V dialogovém okně Přehrát automaticky, které se zobrazí po zapnutí digitální videokamery, klepněte na možnost Import videa.

 3. V okně Název zadejte název pro videosoubor nebo videosoubory, které hodláte vytvořit, importovat a pak uložit do počítače.

 4. Vyberte umístění pro uložení videosouboru ze seznamuImportovat do nebo klepněte na položku Procházet abyste vybrali jiné umístění.

 5. V seznamu Formát vyberte pro nový videosoubor jeden z následujících video formátů a pak klepněte na položku Pokračovat:

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor s použitím typu souboru, který dané digitální zřízení používá jako výchozí, tedy jako soubor AVI nebo DV-AVI , vyberte typ Audio Video Interleaved (jeden soubor)..

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor Windows Media Video (WMV), který obsahuje veškeré informace na video pásce, vyberte typ souboruWindows Media Video (WMV) (single file)..

  • Pokud chcete vytvořit soubor WMV pro každou scénu na videokazetě, vyberte typ Formát Windows Media Video (jeden soubor na každou scénu).

 6. Klepněte na položku Importovat celou videokazetu a pak ji vypálit na DVD, zadejte titul DVD a pak klepněte na položku Pokračovat.

  Kazeta v DV kameře se převine na začátek a video se importuje.

 7. Pokud chcete ukončit import videa dříve, než skončí videokazeta, klepněte na tlačítko Ukončit a pak klepněte na tlačítko Ano.

  Video, které bylo importováno se uloží jako videosoubor.

 8. Když máte ukončen import videa z videokazety, klepněte na tlačítko Dokončit aby se ukončil import videa.

  Výsledný videosoubor (nebo soubory) se pak vypálí na DVD.

Importovat části videa z kazety digitální videokamery (DV)

 1. Ujistěte se, že DV kamera je připojena s použitím portu IEEE 1394 nebo portu USB 2.0 a pak nastavte režim kamery na "přehrát nasnímané video" (často se označuje na DV kameře jako VTR nebo VCR).

 2. V dialogovém okně Přehrát automaticky, které se zobrazí po zapnutí digitální videokamery, klepněte na možnost Import videa.

 3. V okně Název zadejte název pro videosoubor nebo videosoubory, které chcete vytvořit, importovat a pak uložit do počítače.

 4. Vyberte umístění pro uložení videosouboru ze seznamuImportovat do nebo klepněte na položku Procházet abyste vybrali jiné umístění.

 5. V seznamu Formát vyberte pro nový videosoubor jeden z následujících video formátů a pak klepněte na položku Pokračovat:

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor s použitím typu souboru, který dané digitální zřízení používá jako výchozí, tedy jako soubor AVI nebo DV-AVI , vyberte typ Audio Video Interleaved (jeden soubor)..

  • Pokud chcete vytvořit jediný soubor Windows Media Video (WMV), který obsahuje veškeré informace na video pásce, vyberte typ souboruWindows Media Video (WMV) (single file)..

  • Pokud chcete vytvořit soubor WMV pro každou scénu na videokazetě, vyberte typ Formát Windows Media Video (jeden soubor na každou scénu).

 6. Klepněte na položku Importovat pouze části videokazety do počítačea pak klepněte na položku Pokračovat.

 7. Na stránceOznačit videokazetu zarážkami a pak spustit import videaudělejte jednu nebo více z následujícího:

  • Při použití ovladače pro DV kameru při importu videa nebo ovladače na videokameře, stanovte na kazetě začátek klipu nebo klipů, které chcete importovat do počítače.

  • Pokud chcete specifikovat časový rozměr pro import videa z videokazety, zaškrtněte políčko Ukončit import po a pak zadejte časový limit pro import videa.

 8. Klepněte na položku Zahájit import Videa.

  Videokazeta zahájí automaticky přehrávání a zahájí se import.

 9. Proveďte jednu z následujících možností:

  • Pokud kazeta dosáhne bodu, kde chcete import ukončit, klepněte na položku Ukončit Import videa.

  • Pokud máte zaškrtnuté políčku Ukončit import po počkejte na specifikovaný čas, zadaný na provedení importu videa.

 10. Opakujte kroky 8 a 9 pro každou část videokazety, kterou chcete importovat.

 11. Když máte ukončen import videa, klepněte na tlačítko Dokončit.

  Importované video bude uloženo jako jeden nebo více videosouborů do počítače a zobrazí se v programu Windows Fotogalerie.

Poznámky

 • Video můžete také importovat s použitím programu Windows Movie Maker. S digitální videokamerou (DV) připojenou k počítači a zapnutou v režimu přehrávání klepněte v programu Windows Movie Maker v nabídce Soubor na příkaz Importovat z digitální videokamery.

 • Aplikaci Import videa můžete spustit rovněž pomocí programu Windows Fotogalerie. S digitální videokamerou připojenou k počítači a zapnutou v režimu přehrávání klepněte v programu Windows Fotogalerie v nabídce Soubor na příkaz Importovat z kamery nebo skeneru, vyberte v seznamu zařízení vaši digitální videokameru a potom klepněte na tlačítko Importovat.

 • Video nelze importovat z analogové videokamery nebo videorekordéru (VCR) s použitím aplikace Import Vida nebo programu Windows Movie Maker. Chcete-li importovat video z analogové videokamery nebo z videorekordéru, musíte mít v počítači nainstalováno zařízení pro digitalizaci videa a pak použít software, který umožní video importovat z analogového zachycovacího zařízení. Další informace získáte v dokumentaci dodané s analogovým zachycovacím zařízením nebo na webu výrobce.

 • Některé DV kamery rovněž umožňují připojení k analogovému zařízení, jako je videorekordér. DV kamera zkonvertuje video z analogového zdroje na digitální video. Další informace získáte v dokumentaci, dodané s DV kamerou nebo na webu výrobce. Další informace o importu videa z analogového videozařízení pomocí digitální videokamery naleznete v tématu Import videa z analogové videokamery nebo z videorekordéru pomocí digitální videokamery.