Import souborů do programu Windows Movie Maker: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné otázky, které se týkají importu souborů.

Zobrazit vše

Co je to import souborů?

Import souborů je přenesení digitálních mediálních souborů do programu Windows Movie Maker tak, aby s nimi bylo možné pracovat v různých projektech.

Proč se provádí import souborů do programu Windows Movie Maker?

Pokud chcete ve svých projektech použít videosoubory, zvukové soubory nebo soubory obrázků, musíte je nejprve importovat do programu Windows Movie Maker. V projektu můžete klipy, přechody a efekty vybírat, uspořádávat a upravovat, dokud nemáte vše potřebné k vytvoření vlastního publikovaného filmu.

Program Windows Movie Maker neukládá skutečné kopie zdrojových souborů. Místo toho je vytvořen odkaz na původní soubor, který se v programu Windows Movie Maker zobrazí jako klip. Žádné úpravy provedené v programu Windows Movie Maker tedy neovlivní původní zdrojový soubor. V programu Windows Movie Maker můžete zvukové soubory, videosoubory a obrázky upravovat a máte přitom jistotu, že původní zdrojové zvukové soubory, videosoubory a obrázky zůstanou nezměněny.

Co se děje při importu souborů do programu Windows Movie Maker?

Program Windows Movie Maker vytvoří novou složku s kolekcemi a výsledný klip (nebo klipy) importuje přímo do této složky. Pokud chcete importovat soubory do stávající složky s kolekcemi, ověřte, zda je zobrazeno podokno Kolekce, a vyberte požadovanou složku.

Jaké druhy souborů lze importovat?

Do programu Windows Movie Maker můžete pro použití ve svém projektu importovat soubory s následujícími příponami:

  • Videosoubory: ASF, AVI, DVR-MS, M1V, MP2, MP2V, MPE, MPEG, MPG, MPV2, WM a WMV.

  • Zvukové soubory: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV a WMA.

  • Soubory obrázků: BMP, DIB, EMF, GIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF a WMF.

Pokud chcete do programu Windows Movie Maker importovat soubor s jinou příponou, než jsou výše uvedené, zvolte v seznamu typů souborů položku Všechny soubory. Do programu Windows Movie Maker lze importovat většinu typů souborů. Pokud se je však pokusíte použít k vytvoření filmu, nebudou některé typy souborů fungovat.

Soubory televizního záznamu ve formátu Microsoft DVR (s příponami názvu souboru DVR-MS), které nejsou chráněné pomocí technologie DRM, lze importovat do programu Windows Movie Maker, pokud počítač používá systém Windows Vista Home Premium nebo Windows Vista Ultimate.

Určité funkce programu Windows Movie Maker, například Automatický film, vyžadují u importovaného souboru oprávnění ke čtení i k zápisu.

Odkud mohu soubory importovat?

Mediální soubory můžete importovat ze všech umístění, kam má počítač přístup: z jednotky pevného disku, z disku CD, ze sdíleného místa v síti nebo z vyměnitelného média, jako je jednotka USB Flash.

Jak se provádí import souborů?

  1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Import mediálních položek.

  2. Přejděte na soubor, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko Importovat.

Tip

  • Můžete importovat několik souborů najednou. Pro soubory následující za sebou klepněte v seznamu na první soubor, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a poté v seznamu klepněte na poslední soubor. Pro soubory, které za sebou nejsou, stiskněte a podržte klávesu CTRL a poté klepněte na každý soubor, který chcete importovat.