Zvukové karty umožňují počítači přehrávat hudbu a zvuky z reproduktorů. Téměř všechny nové počítače již mají zvukovou kartu integrovanou. Pokud však v počítači žádná zvuková karta není nainstalována nebo pokud chcete provést upgrade zvukových funkcí počítače (přehrávání a záznam zvuku), budete možná potřebovat nainstalovat zvukovou kartu.

Existují tři typy zvukových karet: zvukové karty integrované na základní desce počítače a interní a externí zvukové karty. Tento článek se zaměřuje na instalaci interní zvukové karty určené do rozšiřující patice uvnitř počítače. Zvukové karty integrované na základní desce nelze odebrat, ale obvykle je možné je zakázat a nainstalovat interní nebo externí zvukovou kartu. Externí zvukové karty se obvykle připojují prostřednictvím konektoru sběrnice USB (Universal Serial Bus). Další informace o instalaci externích zvukových karet a jiných zařízení USB naleznete v tématu Instalace zařízení USB.

Před instalací zvukové karty si přečtěte informace v dokumentaci dodané s kartou. Návod uvedený zde je velmi obecný a dokumentace zvukové karty může obsahovat důležité informace týkající se konkrétní instalované karty. Dále v dokumentaci dodané s počítačem zkontrolujte, zda otevření skříně počítače neovlivní platnost jeho záruky.

Než začnete zvukovou kartu instalovat, budete potřebovat následující:

 • zvukovou kartu, kterou chcete nainstalovat,

 • šroubovák typu Phillips k otevření skříně počítače (pokud je třeba),

 • Disk CD nebo DVD (případně jiné médium) dodaný se zvukovou kartou, který obsahuje ovladač a další programy.

Zobrazit vše

Postup otevření skříně počítače

 1. Počítač vypněte a odpojte od zdroje napájení. To je velmi důležité, protože instalace karty do počítače připojeného k napájení může poškodit kartu nebo může vést k úrazu elektrickým proudem.

 2. Otevřete skříň počítače. Na krytu počítače (obvykle vzadu) najděte šroubky nebo svorky, které je třeba uvolnit. Dokumentace počítače obvykle zahrnuje pokyny k otevření skříně.

 3. Jakmile je skříň počítače otevřena, uzemněte se tím, že se dotknete zdroje napájení (kovový kryt obklopující konektor napájecího kabelu). Novou kartu a stávající součásti počítače tak ochráníte před statickou elektřinou.

Postup odebrání stávající zvukové karty

Pokud už máte interní zvukovou kartu, před instalací nové karty ji vyjměte. Je-li zvuková karta integrována na základní desce počítače, můžete přejít na část „Postup instalace nové zvukové karty“.

 1. Najděte zvukovou kartu. Pokud si nejste jisti, která z karet je zvuková karta, podívejte se, kam jsou v zadní části počítače připojeny kabely reproduktorů. Určíte tak patici, v níže se zvuková karta nachází.

 2. Ze zadní části zvukové karty odpojte kabely reproduktorů a mikrofonu.

 3. Je-li uvnitř počítače zvuková karta propojena s jednotkou CD-ROM, odpojte tento kabel. V mnoha novějších počítačích se tento kabel již nevyskytuje. Pokud kabel v počítači není, tento krok můžete vynechat.

 4. Odstraňte šroubek, kterým je zvuková karta uchycena.

 5. Opatrně zvukovou kartu vytáhněte z patice. Při vyjímání dejte pozor na zkroucení nebo ohnutí karty.

  Poznámka

  • Aby se karta uvolnila, bude možná třeba s ní několikrát jemně zaviklat. I pokud chcete starou zvukovou kartu vyhodit, buďte opatrní při jejím vyjímání. Mohlo by dojít k poškození základní desky. Pokud se karta zdá být zaklíněná, je lepší strávit více času opatrným vysouváním, než abyste příliš rychlým vytrhnutím poškodili základní desku.

 6. Pokud nebudete instalovat novou zvukovou kartu, přiložte na patici kryt (pokud máte kryt k dispozici) a opět připevněte šroubek. Potom zavřete skříň počítače a případně zašroubuje příslušné šroubky.

Postup instalace nové zvukové karty

 1. Najděte v počítači rozšiřující patici vhodnou pro novou zvukovou kartu. Pokud jste odebrali stávající zvukovou kartu a nová karta je určena pro stejnou patici, můžete použít uvolněnou patici. Potřebujete-li určit typy dostupných rozšiřujících patic, nahlédněte do dokumentace počítače.

 2. Opatrně zvukovou kartu umístěte nad patici. Zarovnejte vývody zvukové karty s paticí tak, aby si navzájem odpovídaly, a zatlačte kartu do patice, aby dosedla na místo. Zkontrolujte, zda je karta bezpečně upevněná a zcela zatlačená do patice. Pokud vývody karty nebudou přesně odpovídat vývodům rozšiřující patice, karta nebude správně fungovat.

 3. Pokud se v počítači nachází zvukový kabel spojující jednotku CD-ROM přímo se zvukovou kartou, najděte jej a připojte ke zvukové kartě. V dokumentaci dodané se zvukovou kartou zjistíte umístění zvukového konektoru jednotky CD-ROM na kartě. U současného zvukového hardwaru tento kabel obvykle není nutný a většinou je jeho připojení volitelné.

 4. Přišroubujte zvukovou kartu k rámu. Během upevňování šroubku neohýbejte zvukovou kartu ani rám. Je lepší se vyhnout ohnutí rámu nebo karty, i pokud byste měli šroubek upevnit jen lehce.

 5. Uzavřete skříň počítače a připevněte odejmuté šroubky. Do nové zvukové karty připojte reproduktory a (je-li to možné) mikrofon.

 6. Počítač opět připojte ke zdroji napájení a zapněte jej.

  Systém Windows nainstaluje potřebné ovladače zařízení pro novou zvukovou kartu. Pokud jste ke zvukové kartě dostali disk obsahující software, nainstalujte jej. V dokumentaci dodané se zvukovou kartou si přečtěte, jaké je potřeba provést kroky při instalaci softwaru.

  Pokud systém Windows nerozpozná zvukovou kartu a ovladač dodaný se zvukovou kartou nemáte k dispozici, budete muset ovladač vyhledat sami. (Ovladače umožňují systému Windows rozpoznat zařízení.) Navštivte web výrobce zvukové karty a zjistěte, zda je v části podpory k dispozici stáhnutelný ovladač. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích se zvukem a Poradce při potížích s ovladačem.