Nastavení připojení aplikace Internet Explorer: doporučené odkazy

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Prostřednictvím karty Připojení lze měnit nastavení Internetu a sítě. Následující témata pomohou vysvětlit způsob provádění změn těchto nastavení.

Změna nastavení připojení aplikace Internet Explorer

  1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

  2. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

  3. Klepněte na kartu Připojení.