Připojte se k programu Windows Centrum spolupráce

Pomocí programu Windows Prostor pro schůzky můžete spolupracovat s dalšími lidmi, sdílet s nimi dokumenty, programy nebo svou pracovní plochu, a to prostřednictvím internetu, místní sítě nebo bezdrátové sítě ad hoc.

Ke schůzce se můžete připojit poklepáním na soubor pozvánky, který obdržíte od některého účastníka schůzky. Schůzky se můžete zúčastnit také dodržením následujícího postupu:

  1. Spusťte program Windows Prostor pro schůzky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Prostor pro schůzky.

    Pokud spouštíte program Windows Prostor pro schůzky poprvé, zobrazí se výzva k zapnutí některých služeb a přihlášení ke službě Lidé v mém okolí. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Klepněte na příkaz Připojit se ke schůzce v mém okolí, zadejte heslo určené pro schůzku a potom klepněte na šipku  Obrázek tlačítka se šipkou.