Instalace aktualizace Windows Vista Service Pack 2 (SP2)

Windows Vista Aktualizace Service Pack 2 (SP2) zahrnuje podporu nových typů hardwaru a vznikajících hardwarových standardů a zahrnuje všechny aktualizace, které byly vydány od verze SP1. Další informace naleznete v tématu Co je součástí aktualizace Windows Vista Service Pack 2 (SP2).

Jak získat aktualizaci SP2

Doporučená (a nejjednodušší) cesta k získání aktualizace SP2 je zapnout automatické aktualizace v ovládacím panelu Windows Update a vyčkat, dokud systém Windows Vista neoznámí, že aktualizace SP2 je připravena k instalaci. Instalaci spustíte pouhými několika kliknutím myši. Zbytek procesu proběhne zcela automaticky.

Instalace aktualizace SP2 vyžaduje, aby byla nejprve nainstalována aktualizace Windows Vista Service Pack 1. Další informace naleznete v tématu Instalace aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

Ověření, zda je aktualizace SP2 již nainstalovaná

 • Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  Je-li aktualizace Service Pack 2 uvedena v části Edice systému Windows, pak již je instalována v počítači a následující pokyny není třeba provádět.

Zobrazit vše

Než začnete

Před instalací aktualizace SP2 doporučujeme provedení následujícího postupu:

 • Přihlaste se k počítači pomocí účtu správce, ujistěte se, že jsou všichni ostatní uživatelé odhlášení, a ukončete všechny otevřené aplikace.

 • Zálohujte důležité soubory do externího umístění, například na externí pevný disk, disk DVD nebo CD nebo na jednotku USB Flash. Další informace získáte vyhledáním slova „zálohování“ v Nápovědě a podpoře systému Windows.

 • Používáte-li přenosný počítač, připojte jej k elektrické zásuvce střídavého proudu a během instalace jej neodpojujte ani nerestartujte.

 • V případě potřeby aktualizujte příslušné ovladače zařízení. Tuto aktualizaci lze provést pomocí služby Windows Update nebo na webu výrobce těchto ovladačů. Další informace získáte v části Aktualizace ovladače hardwaru, který správně nefunguje.

 • Pokud používáte nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) připojený k počítači, odpojte před instalací aktualizace SP2 propojovací sériový kabel. Instalace se automaticky pokusí zjistit zařízení připojená k sériovým portům a zařízení nepřerušitelného zdroje napájení mohou při procesu zjišťování způsobovat problémy. Počítač může zůstat připojen k nepřerušitelnému zdroji napájení.

 • Některé typy antivirového softwaru mohou bránit instalaci aktualizace SP2 nebo ji mohou zpomalit. Můžete zkusit dočasně zakázat antivirový software. Pokud tak učiníte, berte ohled na všechna rizika s tím spojená a po dokončení instalace aktualizace Service Pack software znovu povolte.

 • Instalace aktualizace SP2 vyžaduje dostatek volného místa na disku (i když většina tohoto místa bude po instalaci uvolněna). Pokud je nutné uvolnit místo na disku, přejdete online na téma Strategie uvolnění místa na disku.

  Metoda instalace Přibližné požadované volné místo na disku
  Metoda instalace

  Windows Update

  Přibližné požadované volné místo na disku
  • Procesory x86: 684 MB

  • Procesory x64: 863 MB

  Metoda instalace

  Stažení aktualizace SP2 z webu společnosti Microsoft

  Přibližné požadované volné místo na disku
  • Procesory x86: 1,8 GB až 3 GB

  • Procesory x64: 3,2 GB až 5 GB

  Metoda instalace

  Integrovaná instalace pro velké podniky a odborníky na IT

  Přibližné požadované volné místo na disku
  • Procesory x86: 10 GB

  • Procesory x64: 13 GB

Instalace aktualizace SP1 pomocí služby Windows Update (doporučeno)

Je-li počítač nastaven na automatickou instalaci aktualizací, budete k instalaci aktualizace SP2 vyzváni službou Windows Update. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste nebyli vyzvání k instalaci aktualizace SP2, proveďte následující postup:

Instalace aktualizace SP2 pomocí služby Windows Update

 1. Přesvědčte se, že jste připojeni k síti Internet.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Update.
 3. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace.

 4. Klikněte na možnost Zobrazit dostupné aktualizace. V seznamu aktualizací vyberte položku Aktualizace Service Pack systému MicrosoftWindows (KB948465) a poté klikněte na tlačítko Instalovat. Obrázek ikony znaku zabezpečení Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Poznámka:

  • Pokud není aktualizace SP2 v seznamu uvedena, pravděpodobně bude nutné před její instalací nainstalovat některé další aktualizace. Nainstalujte všechny aktualizace označené jako Doporučené nebo Důležité, vraťte se na stránku služby Windows Update a klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace.

 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Během instalace může být počítač několikrát restartován.

 6. Po dokončení instalace se při výzvě k přihlášení systému Windows přihlaste k počítači. Může se zobrazit zpráva s informací o tom, zda byla aktualizace úspěšně dokončena.

 7. Pokud jste zakázali antivirový software, povolte jej.

Ruční instalace aktualizace SP2 pomocí služby Stažení softwaru

Pokud máte problémy se získáním aktualizace Service Pack ze služby Windows Update, můžete stáhnout aktualizaci SP2 jako samostatný instalační balíček z webu služby Stažení softwaru a pak ručně nainstalovat aktualizaci SP2.

Ruční instalace aktualizace SP2 pomocí samostatného instalačního balíčku

 1. Podle toho, zda používáte 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows Vista, stáhněte si aktualizaci pro 32bitové verze systému nebo pro 64bitové verze.

  • Chcete-li zjistit, zda používáte 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows Vista, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Chcete-li aktualizaci SP2 nainstalovat okamžitě, klikněte na tlačítko Otevřít nebo Spustit a postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li ji nainstalovat později, kliknutím na tlačítko Uložit zkopírujte instalační soubor do počítače. Jakmile budete chtít tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat, otevřete soubor, který jste zkopírovali do počítače.

 3. Na stránce Vítá vás aktualizace Windows Vista Service Pack 2 klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Během instalace může být počítač několikrát restartován.

 5. Po dokončení instalace se při výzvě k přihlášení systému Windows přihlaste k počítači. Zobrazí se zpráva s informací o tom, zda byla aktualizace úspěšně dokončena.

 6. Pokud jste zakázali antivirový software, povolte jej.

Ruční instalace aktualizace SP2 z instalačního disku DVD

U společnosti Microsoft si můžete objednat disk DVD obsahující aktualizaci SP2. Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft.

Ruční instalace aktualizace SP2 z instalačního disku DVD

 1. Vložte disk do počítače s aktuální verzí systému Windows Vista. Měl by se automaticky otevřít průvodce instalací aktualizace Windows Service Pack.

  Pokud se průvodce nezobrazí, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Počítač, klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku obsahující instalační disk a pak klikněte na příkaz Nainstalovat nebo spustit program.
 2. Na stránce Vítá vás aktualizace Windows Vista Service Pack 2 klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Během instalace může být počítač několikrát restartován.

 4. Po dokončení instalace se při výzvě k přihlášení systému Windows přihlaste k počítači. Zobrazí se zpráva s informací o tom, zda byla aktualizace úspěšně dokončena.

 5. Pokud jste zakázali antivirový software, povolte jej.

Odinstalace aktualizace SP2

Pokud jste aktualizaci SP2 nainstalovali sami, můžete ji odinstalovat. Pokud byl však počítač dodán s již nainstalovanou aktualizací SP2 (integrovaná instalace), nelze jej odinstalovat.

Odinstalace aktualizace SP2

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, dále na příkaz Ovládací panely a poté na příkaz Programy.
 2. Ve skupinovém rámečku Programy a funkce klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.

 3. Na stránce Odinstalovat aktualizaci klikněte na položku Aktualizace Service Pack systému MicrosoftWindows (KB948465) a poté klikněte na tlačítko Odinstalovat.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pomozte zajistit zabezpečení a udržujte počítač v aktuálním stavu

Využívejte všechny způsoby, kterými vám může systém Windows pomoci udržovat váš počítač maximálně zabezpečený.

 • Nainstalujte antivirový program. Antivirové programy vyhledávají viry, které se pokoušejí získat přístup k vašim e-mailům, operačnímu systému nebo souborům, a mohou pomoci chránit váš počítač. Chcete-li antivirový program vyhledat, přejděte na webovou stránku Windowsposkytovatelů zabezpečovacího softwaru na webu společnosti Microsoft.

 • Neotevírejte přílohy e-mailů.Mnohé viry jsou připojeny k e-mailovým zprávám a rozšíří se ihned po otevření e-mailové přílohy. Doporučujeme neotevírat přílohy, nejedná-li se o soubory, které očekáváte. Aplikace Microsoft Outlook a Windows Mail pomáhají blokovat potenciálně nebezpečné přílohy.

 • Používejte bránu firewall. Brána ‌ Windows Firewall nebo jiný program brány firewall vás může upozorňovat na hrozby zabezpečení. Může také zabránit virům, červům a hackerům pokoušet se o stahování potenciálně škodlivých programů do počítače.

 • Používejte nejnovější verzi aplikace Internet Explorer. Aplikace Internet Explorer 8 obsahuje vylepšení zabezpečení a ochranu osobních údajů, jako jsou filtry SmartScreen a Procházení se službou InPrivate, které mohou pomoci chránit váš počítač, takže můžete procházet web s vyšší důvěrou. Další informace získáte na webové stránce aplikace Internet Explorer na webu systému Windows.