Pravděpodobně již víte, že aplikace Windows Media Center nabízí skvělé možnosti pro sledování a záznam televizního vysílání, věděli jste však, že pomocí ní také můžete zábavným způsobem přehrávat hudbu?

Aplikace Windows Media Center vám umožní vyhledat oblíbenou skladbu nebo vytvořit seznamy stop na večírek a můžete ji při tom ovládat pomocí myši a klávesnice nebo pohodlně pomocí dálkového ovladače ze sedačky v obývacím pokoji. Při přehrávání hudby si dokonce také můžete na obrazovce prohlížet prezentaci oblíbených obrázků či fotografií.

Obrázek seznamu skladeb v aplikaci Windows Media Center
Poslech hudby v aplikaci Windows Media Center
Zobrazit vše

Postup vyhledání hudby v knihovně

Knihovnu hudby můžete automaticky procházet pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Hudba a klepněte na možnost knihovna hudby.

 2. (Volitelné) Chcete-li použít funkci Hledání, přejděte na obrazovce start na možnost Hudba, přejděte směrem doprava a klepněte na možnost hledat. Zadejte znaky pomocí numerické klávesnice nebo pomocí klávesnice. Kritéria hledání můžete také zadat pomocí dálkového ovládání.

Poznámka

 • Chcete-li ovládat aplikaci Windows Media Center pomocí dálkového ovládání, je zapotřebí volitelné dálkové ovládání aplikace Windows Media Center.

Postup přehrávání hudby

Knihovny hudby můžete automaticky procházet pomocí tlačítek se šipkami vlevo a vpravo.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Hudba a klepněte na možnost knihovna hudby.

 2. Klepněte na jednu z možností: interpreti alb, Alba, interpreti, Žánry, Skladby, Seznamy stop, autoři hudby nebo roky, a přejděte na hudbu, kterou chcete poslouchat.

 3. Klepněte buď na název alba nebo skladby a klepněte na tlačítko Přehrát album nebo Přehrát skladbu. Spustí se přehrávání hudby.

 4. (Volitelné) Další skladby určené k přehrání zobrazíte klepnutím na tlačítko Zobrazit frontu.

Přehrání prezentace s hudbou

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Hudba a klepněte na možnost knihovna hudby.

 2. Klepněte na jednu z možností: interpreti alb, Alba, interpreti, Žánry, Skladby, Seznamy stop, autoři hudby nebo roky, a přejděte na hudbu, kterou chcete poslouchat.

 3. Klepněte buď na název alba nebo skladby a klepněte na tlačítko Přehrát album nebo Přehrát skladbu. Spustí se přehrávání hudby.

 4. Klepněte na tlačítko Spustit prezentaci.

Postup přidání hudby do fronty

Fronta je dočasný seznam skladeb, které chcete přehrát. Hudbu, kterou chcete poslouchat, můžete uspořádat do fronty. Nemusíte tedy požadované skladby neustále vybírat.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Hudba a klepněte na možnost knihovna hudby.

 2. Klepněte na jednu z možností: interpreti alb, Alba, interpreti, Žánry, Skladby, Seznamy stop, autoři hudby nebo roky, a přejděte na hudbu, kterou chcete přidat do fronty.

 3. Klepněte na název alba nebo skladby a klepněte na příkaz Přidat do fronty.

Postup zobrazení a úpravy fronty

 1. Na obrazovce start klepněte na možnost Přehrávání a fronta a potom klepněte na možnost Zobrazit frontu. Zobrazí se fronta.

 2. Klepněte na tlačítko Upravit frontu a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přesunout skladbu v seznamu nahoru nebo dolů, klepněte na tlačítka se šipkami nahoru nebo dolů.

  • Chcete-li skladbu odebrat z fronty, klepněte na tlačítko Odstranit.

 3. Klepněte na tlačítko Hotovo.

Postup uložení fronty jako seznam skladeb

Máte-li rádi skladby ve frontě, můžete je uložit jako seznam stop. Budou tak k dispozici k opětovnému přehrání. Seznamy stop jsou výborný nástroj k ovládat přehrávání hudby. Vytvořením seznamu stop uspořádáte libovolnou kombinaci skladeb do seznamu, který můžete rychle přehrát, vypálit nebo synchronizovat. Další informace o vypalování hudby naleznete v tématu Vypalování disku CD nebo DVD. Další informace o synchronizaci skladeb (a televizních pořadů) do zařízení naleznete v tématu Synchronizace televizních pořadů do zařízení.

 1. Na obrazovce start klepněte na možnost Přehrávání a fronta a potom klepněte na možnost Zobrazit frontu. Zobrazí se fronta.

 2. Klepněte na tlačítko Uložit jako seznam stop.

 3. Pomocí numerické klávesnice zadejte název seznamu stop a klepněte na tlačítko Uložit. Když uložíte frontu jako seznam stop, přidá se do trvalé sady seznamů stop. Po vytvoření máte přístup k trvalým seznamům stop jak v aplikaci Windows Media Center, tak i v programu Windows Media Player v podokně Seznamy stop.

  Fronta se zruší, když provedete některou z následujících akcí:

  • Na obrazovce Hudba vyberete další skladbu a místo tlačítka Přidat do fronty klepnete na tlačítko Přehrát.

  • Přehrajete médium na obrazovce Rádio, Televize a filmy nebo Obrázky a videa. (Z knihovny se ztratí pouze obrázky, nikoli videa.)

   Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center budete potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

  • Ukončíte aplikaci Windows Media Center (včetně odhlášení, vypnutí nebo restartování počítače nebo přepnutí počítače do úsporného režimu).

Postup zobrazení seznamů stop

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Hudba a klepněte na možnost knihovna hudby.

 2. Klepněte na možnost Seznamy stop.

 3. Klepněte na určitý seznam stop.

 4. (Volitelné): Vyberte jednu z následujících možností:

  • Přehrát

  • Přidat do fronty

  • Vypálit disk CD nebo DVD

  • Odstranit

Postup odstranění hudby z počítače

Odstraníte-li skladbu, album nebo seznam stop z aplikace Windows Media Center, budou trvale odstraněny z knihovny hudby i z počítače.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Hudba a klepněte na možnost knihovna hudby.

 2. Klepněte na možnost Album, Skladba nebo Seznam stop a potom klepnutím pravým tlačítkem myši na položku zobrazte místní nabídku.

 3. Klepněte na příkaz Smazat.

 4. Potvrďte odstranění klepnutím na tlačítko Ano.

Postup zvolení vizualizace, která bude volitelně k dispozici při přehrávání hudby

Můžete sledovat různé vizualizace (barevné a geometrické obrazce), jejichž tvary se v čase mění podle přehrávané hudby. Vizualizace jsou seskupeny do kolekcí založených na určitých tématech, například Alchymie, Pásy a vlny nebo Baterie.

 1. Na obrazovce start obrazovce přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení a potom na možnost Hudba.

 2. Klepněte na tlačítko Vizualizace a vyberte kategorii vizualizace. Každá kategorie obsahuje více vizualizací.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Postup zobrazení vizualizace při přehrávání hudby

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Hudba a klepněte na možnost knihovna hudby.

 2. Klepněte na název alba, skladby nebo na seznam stop.

 3. Klepněte na tlačítko Přehrát skladbu nebo Přehrát album a potom klepněte na tlačítko Vizualizace.

Zobrazení vizualizace při každém přehrávání hudby

 1. Na obrazovce start obrazovce přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení a potom na možnost Hudba.

 2. Klepněte na tlačítko Možnosti vizualizace a zaškrtněte políčko Při přehrávání hudby vždy zobrazit vizualizaci.

 3. Pod položkou Zobrazení informací o skladbě při spuštěné vizualizaci vyberte požadovanou možnost.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.