Nalezení nabídky Start

Nabídku Start lze otevřít klepnutím na tlačítko Start na hlavním panelu. Pokud není hlavní panel vidět, je pravděpodobně skrytý nebo je značně zmenšený. Další informace naleznete v tématu Nalezení hlavního panelu.

Otevření nabídky Start

  • Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start.

Tip

  • Nabídku Start lze otevřít také stisknutím klávesy s logem systému WindowsObrázek loga systému Windows.