Chcete-li si udržet přehled o lidech a organizacích, můžete využít systém Windows k vytvoření kontaktů v programu Windows Kontakty. Každý kontakt obsahuje informace o jedné osobě nebo organizaci.

Když potřebujete najít e-mailovou adresu nebo telefonní číslo přítele, můžete otevřít složku Kontakty a najdete je tam. Potřebujete-li si poznamenat informace o obchodním kontaktu, můžete je uložit do složky Kontakty. Do složky Kontakty si můžete uložit informace jakéhokoli druhu, které si chcete o kontaktu zapamatovat, dokonce i obrázek.

Složka Kontakty slouží také jako adresář pro program Windows Mail. Při vytváření e-mailové zprávy v programu Windows Mail můžete vybrat příjemce ze složky Kontakty. Program Windows Kontakty však můžete používat k ukládání informací o lidech a organizacích, i když nepoužíváte k e-mailové korespondenci program Windows Mail.

Obrázek programu Windows Kontakty
Program Windows Kontakty se používá ke sledování informací o lidech a organizacích, se kterými komunikujete.

Co obsahuje kontakt?

Ke každému kontaktu můžete uložit libovolné množství informací, včetně následujících:

 • E-mailové adresy. Ke každému kontaktu si můžete uložit libovolný počet e-mailových adres a potom nastavit jednu z nich jako upřednostňovanou adresu. (Program Windows Mail použije upřednostňovanou e-mailovou adresu, když chcete bez vybírání ze seznamu adres někomu rychle poslat e-mail.)

 • Obrázek. Přidáte-li ke kontaktu obrázek, snáze si osobu zapamatujete.

 • Telefonní čísla. Ke kontaktu si můžete uložit čísla telefonu domů, do práce, čísla mobilního telefonu a faxu.

 • Adresa. Ke kontaktu si můžete uložit adresu bydliště i adresu do zaměstnání.

 • Rodinné údaje. Sem můžete zadat informace o choti či partnerovi, dětech, pohlaví, narozeninách a výročích kontaktní osoby.

 • Webové adresy. Ke kontaktu si můžete uložit soukromou i pracovní webovou adresu.

 • Poznámky. Zde zadejte jakékoli další informace o kontaktu.

Nalezení složky Kontakty

Spusťte program Windows Kontakty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Kontakty.

Přidání kontaktu

 1. Spusťte program Windows Kontakty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Kontakty.

 2. Klepněte na tlačítko Nový kontakt a potom do polí na kartách, které jsou k dispozici, zadejte údaje o kontaktu. Není třeba vyplňovat všechny údaje, stačí zadat ty informace o kontaktu, které chcete.

Přidání informace do kontaktu

 1. Spusťte program Windows Kontakty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Kontakty.

 2. Poklepejte na kontakt, který chcete změnit.

 3. Klepněte na kartu, kam chcete přidat informace, a potom je zadejte do příslušných polí.

Přidání nového obrázku do kontaktu

 1. Spusťte program Windows Kontakty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Kontakty.

 2. Poklepejte na kontakt, u kterého chcete změnit obrázek. (Systém Windows přidává ke každému kontaktu výchozí obrázek, který můžete nahradit libovolnou fotografií nebo grafikou.)

 3. Klepněte na obrázek kontaktu na kartě Jméno a e-mail a potom proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat nový obrázek, klepněte na tlačítko Změnit obrázek, najděte obrázek, který chcete použít pro daný kontakt, a klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Chcete-li odebrat stávající obrázek, klepněte na tlačítko Odebrat obrázek. Obrázek bude nahrazen výchozím obrázkem kontaktu, který používá systém Windows. (Tento výchozí obrázek nelze odebrat.)

Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odebrání obrázků v kontaktech.

Vytvoření skupin kontaktů (seznamy adresátů)

Můžete také vytvořit skupiny kontaktů, které spojují několik samostatných kontaktů do jedné skupiny. Když vytvoříte skupinu kontaktů, můžete poslat jednu e-mailovou zprávu více lidem současně. Pošlete-li e-mailovou zprávu skupině kontaktů, bude odeslána všem osobám přidaným do této skupiny. Odeslat zprávu skupině kontaktů může být mnohem snazší, než přidávat jména příjemců e-mailové zprávy jedno po druhém, zvláště pokud často posíláte zprávy stejné skupině lidí.

Další informace najdete v části Vytváření skupin kontaktů (seznamů adresátů).

Odesílání kontaktů dalším osobám

Kromě toho, že program Windows Kontakty lze použít k adresování e-mailových zpráv a k ukládání informací o lidech a organizacích, můžete jej použít také k posílání kontaktů dalším osobám. To je praktické, pokud někomu chcete poslat své kontaktní informace či kontaktní informace někoho jiného. Do e-mailové zprávy není třeba zadávat spoustu telefonních čísel, adres a dalších informací o kontaktu, stačí poslat adresátovi kontakt obsahující informace, které chcete sdílet.

Chcete-li poslat kontaktní informace příjemci, který nepoužívá tuto verzi systému Windows, bude pravděpodobně třeba informace nejprve exportovat do jiného formátu. Další informace naleznete v tématu Import, export nebo změna formátu kontaktů.

Poznámka

 • Pokud provádíte upgrade na tuto verzi systému Windows z verze Windows XP, bude každý kontakt z programu Adresář systému Windows automaticky uložen do programu Windows Kontakty.