Metody zálohování souborů

O soubory můžete přijít jejich náhodným odstraněním nebo přepsáním, v důsledku útoku počítačového viru nebo červa, selhání softwaru nebo hardwaru nebo úplného selhání pevného disku. Chcete-li soubory ochránit, můžete vytvořit jejich zálohu: sadu kopií souborů uloženou na místě odlišném od jejich původního umístění. Systém Windows nabízí nástroje pro zálohování souborů, programů a systémových nastavení.

Typy zálohování

Doporučujeme zálohovat osobní soubory, programy a nastavení systému. Doporučujeme vytvářet body obnovení, abyste mohli počítač kdykoliv obnovit do předchozího stavu. Tabulka níže popisuje každou z těchto jednotlivých možností.

Zálohování
Nástroj
Použití

Osobní soubory, například obrázky, hudba a dokumenty

Průvodce zálohováním souborů

Vytvářené a měněné soubory doporučujeme zálohovat pravidelně. Je vhodné zálohovat soubory také před prováděním jakékoliv změny systému, například před přidáním nového hardwaru, aktualizací ovladačů, úpravou registrů a před prováděním rozsáhlých změn v systému Windows, například před instalací aktualizací Service Pack. Další informace o zálohování souborů naleznete v tématu Zálohování souborů.

Průvodce zálohováním souborů je součástí systémů Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate.

Celý počítač

Nástroj Zálohování Windows Complete PC

Při prvním nastavení počítače doporučujeme vytvořit jeho bitovou kopii programem Windows complete backup, který vytvoří snímek programů, systémových nastavení a souborů v počítači. Tuto zálohu pak můžete použít, pokud by počítač přestal fungovat. I když tento typ zálohování zahrnuje i osobní soubory, doporučujeme, abyste osobní soubory zálohovali pravidelně pomocí Průvodce zálohováním souborů. Bitovou kopii vytvořenou programem Windows complete backup byste měli aktualizovat každých šest měsíců.

Nástroj Windows Zálohování a obnovení je součástí systémů Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise a Windows Vista Ultimate.

Poznámka:

  • Doporučujeme vytvářet pravidelné body obnovení, abyste mohli v případě potřeby vrátit všechna nastavení, například aktualizace ovladačů, které by mohly způsobit nestabilitu počítače. Další informace o bodech obnovení naleznete v tématu Nástroj Obnovení systému: nejčastější dotazy.

Způsoby ukládání záloh

Soubory můžete zálohovat na libovolný typ paměťového zařízení:

  • Pevné disky (interní nebo externí)

  • Jiné vyměnitelné disky

  • Zapisovatelné disky DVD a CD

  • Síťová umístění

První tři možnosti bývají často souhrnně označovány jako média. Použít však můžete také internetové služby pro ukládání souborů. Při rozhodování o tom, který typ paměťového média použijete, porovnávejte pohodlí, cenu a jednoduchost používání, zvažte rovněž počet a velikost souborů, které budete zálohovat.

Paměťová zařízení

Interní pevné disky. Do počítače můžete nainstalovat druhý interní pevný disk (nebo instalaci svěřit někomu jinému) a použít jej pro zálohování souborů. Pevné disky jsou relativně levná zařízení a nejsou ovlivněny problémy s operačním systémem. Pevný disk můžete nainstalovat do jiného počítače i v případě, že si koupíte nový disk a původní disk chcete i nadále používat pro zálohování.

Poznámka:

  • Nikdy soubory nezálohujte do umístění na stejném pevném disku, na kterém je instalován systém Windows, protože pokud by došlo k napadení počítače virem nebo k poruše softwaru, mohlo by být k odstranění problému nutné provést přeformátování disku a přeinstalování systému Windows.

Externí pevné disky. Pokud je počítač vybaven portem USB, můžete k němu připojit externí pevný disk a zálohovat soubory na něj. Kupte si pevný disk, který pro zálohování nabízí dostatek paměťového prostoru (dobrou volbou je například disk s velikostí 200 GB). Uložte externí pevný disk na místo chráněné proti požáru, odděleně od počítače, dosáhnete tak maximálního stupně ochrany.

Zapisovatelné disky

Soubory můžete také ukládat na disky DVD nebo CD. Disky musí být zapisovatelné a jejich obsah můžete přidávat, odstraňovat nebo měnit. Pokud se rozhodnete pro tento způsob zálohování a chcete zálohovat mnoho souborů, připravte k dokončení úlohy dostatečný počet disků. Průvodce Zálohovat soubory vám sdělí, kolik paměťového prostoru budete při každém zálohování potřebovat a doporučí vám typ média, který byste měli použít. Pokud disky označíte datem a časem vytvoření zálohy, snadněji se v nich budete poté orientovat. Uložte disky na místo chráněné proti požáru, odděleně od počítače, dosáhnete tak maximálního stupně ochrany.

Síťová umístění

Pokud je počítač připojen k síti, můžete provést zálohování do síťového umístění. Ujistěte se, zda máte správná síťová oprávnění a zda ostatní uživatelé nemají přístup k vaší záloze.