Nastavení filmu: nejčastější dotazy

Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se nastavení filmu.

Zobrazit vše

Co jsou nastavení filmu a jakou mají funkci?

Nastavení filmu v programu Windows Movie Maker určují kvalitu a velikost souboru publikovaného filmu. Nastavení filmu můžete vybrat při publikování filmu do počítače nebo na disk CD.

V jakých formátech souborů videa mohu publikovat film v programu Windows Movie Maker?

Filmy můžete publikovat jako soubor AVI (Audio-Video Interleaved) nebo jako soubor Windows Media Video (WMV). Pro každý z obou typů souboru můžete vybrat různá nastavení, záleží na formátu, ve kterém chcete film přehrávat. Kvalita každého z nastavení obvykle spadá do jedné ze tří kategorií: vysoká kvalita, dobrá kvalita a střední kvalita. V následující tabulce jsou uvedena různá nastavení, která lze použít.

Typ souboru
Rozlišení
Přenosová rychlost
Doporučený způsob použití

DV-AVI (NTSC)

720 x 480

25 Mb/s

Toto nastavení většinou poskytuje výstup nejvyšší kvality. Vyberte toto nastavení, pokud chcete film přehrávat pomocí aplikací, které nepodporují soubory formátu Windows Media Video (WMV). Protože je kvalita filmu tak vysoká, velikost souborů, které uložíte pomocí tohoto nastavení, bude větší než u souborů uložených pomocí jiných nastavení.

Windows Media – přenosné zařízení

640 x 480

1 Mb/s

Toto nastavení vyberte, pokud chcete film přehrávat na přenosném zařízení, které používá program Windows Media Player. Program Windows Media Player automaticky převede film do formátu, který bude možné přehrávat na přenosném zařízení.

Windows Media – kvalita DVD

640 x 480

3 Mb/s

Toto nastavení zaručuje dobrou kvalitu a standardní rozlišení filmu. Toto nastavení vyberte, pokud původní obsah pochází z digitální videokamery a pokud chcete, aby byl výsledný soubor malý.

Windows Media – kvalita širokoúhlého DVD

720 x 480

3 Mb/s

Toto nastavení zaručuje dobrou kvalitu a standardní rozlišení širokoúhlého (poměr stran 16:9) filmu. Toto nastavení vyberte, pokud zdrojový obsah pochází z digitální videokamery a chcete, aby velikost výsledného souboru byla malá.

Windows Media – HD 720p

1280 x 720

5,9 Mb/s

Toto nastavení zaručuje vysokou kvalitu a vysokou ostrost (high definition – HD) filmů ve formátu Windows Media Video 9 (WMV9). Soubory v tomto formátu můžete přehrávat v počítačích a v přehrávačích disků DVD, které podporují formát WMV HD. Toto nastavení použijte, pokud je původní obsah ve formátu 720p, nebo pokud je displej výstupu ve formátu 720p. Toto nastavení filmu je k dispozici pouze v případě, že počítač používá systém Windows Vista Home Premium nebo Windows Vista Ultimate.

Windows Media HD pro zařízení Xbox 360

1280 x 720

6,8 Mb/s

Toto nastavení zaručuje vysokou kvalitu filmů ve formátu HD 720p. Vyberte jej, pokud chcete film přehrávat pomocí konzoly Xbox 360. Toto nastavení filmu je k dispozici pouze v případě, že počítač používá systém Windsows Vista Home Premium nebo Windows Vista Ultimate.

Windows Media – HD 1080

1440 x 1080

7,8 Mb/s

Toto nastavení zaručuje vysokou kvalitu filmů ve formátu HD 1080p. Toto nastavení je vhodné, pokud chcete film přehrávat v počítači nebo v přehrávači disků DVD s podporou formátu WMV HD. Toto nastavení vyberte i v případě, že je původní materiál ve formátu 1080p. Když použijete toto nastavení, v průběhu kódování bude film převáděn z prokládaného režimu. Formát WMV9 nepodporuje prokládaný obsah. Toto nastavení filmu je k dispozici pouze v případě, že počítač používá systém Windows Vista Home Premium nebo Windows Vista Ultimate.

Windows Media – malá šířka pásma

320 x 240

117 kb/s

Toto nastavení zaručuje dobrou kvalitu a standardní rozlišení výstupu. Vyberte je, pokud chcete, aby byl výsledný soubor co nejmenší.

Windows Media – kvalita VHS

640 x 480

1 Mb/s

Toto nastavení zaručuje střední kvalitu a standardní rozlišení výstupu. Je ideální, pokud původní obsah pochází z analogového zařízení (například z videokazety VHS) a pokud chcete, aby byl výsledný soubor malý.

Co znamenají různá nastavení filmu?

Následující seznam obsahuje krátký popis jednotlivých podrobností nastavení.

  • Typ souboru: Označuje typ souboru videa, ve kterém bude film publikován. Mezi možné typy souborů patří například soubory Windows Media Video (WMV) nebo soubory Audio-Video Interleaved (AVI).

  • Přenosová rychlost: Přenosová rychlost označuje celkovou přenosovou rychlost publikovaného videosouboru. Vyšší přenosová rychlost obvykle znamená vyšší kvalitu videa a plynulejší pohyby. Čím je však přenosová rychlost vyšší, tím větší je výsledný soubor.

    Při použití některých nastavení filmu je přenosová rychlost variabilní. V tom případě se přenosová rychlost publikovaného filmu automaticky mění podle množství pohybu ve filmu. Scény s velkým množstvím pohybu budou mít například vyšší přenosovou rychlost než scény, které neobsahují velké množství pohybu. Výběr nastavení filmu s variabilní přenosovou rychlostí je užitečné, protože obvykle znamená, že výsledný soubor bude menší než v případě podobného nastavení s konstantní přenosovou rychlostí (s číslem jako hodnotou přenosové rychlosti), při zachování stejně vysoké kvality filmu.

  • Velikost zobrazení: Toto nastavení označuje velikost (v pixelech) zobrazení videa pro film. První číslo znamená šířku zobrazení, druhé číslo výšku. Film s velikostí zobrazení 720 x 480 bude například zobrazen na ploše široké 720 pixelů a vysoké 480 pixelů.

  • Poměr stran: Poměr stran je poměr šířky videa a výšky videa. Dva používané poměry jsou 4:3 (tzv. standardní poměr) a 16:9 (tzv. širokoúhlý poměr). Při výběru nastavení filmu vyberte pro publikování poměr stran, který odpovídá poměru stran monitoru počítače nebo televizoru, na kterém chcete film přehrávat.

  • Snímků za sekundu: Toto nastavení označuje počet snímků, které budou v publikovaném filmovém souboru zobrazeny za sekundu. Vyšší počet snímků za sekundu většinou znamená, že pohyb objektů a osob ve filmu bude působit plynulejším dojmem.

  • Režim videa: Program Windows Movie Maker umožňuje zobrazit obsah ve vysokém rozlišení v systému Windows Vista Home Premium nebo Windows Vista Ultimate ve dvou režimech videa: 720p a 1080p. Číslo znamená počet řádků svislého rozlišení, písmeno „p“ označuje progresivní (neprokládaný) režim. Mnoho plasmových a LCD televizorů používá režimy 720p nebo 1080p.

Mohu vytvořit a použít vlastní nastavení filmu na publikování filmu v programu Windows Movie Maker?

Ano, můžete vytvořit vlastní nastavení filmu a potom pomocí vytvořeného nastavení publikovat film. Pokud chcete vytvořit vlastní profil, musíte nainstalovat program Windows Media Profile Editor. Program Windows Media Profile Editor se automaticky nainstaluje při instalaci programu Windows Media Encoder 9 Series. Program Windows Media Encoder 9 Series můžete stáhnout a nainstalovat z webové stránky programu Windows Media Encoder.

Další informace o vytváření vlastního nastavení naleznete v kapitole Vytvoření vlastního nastavení filmu pro program Windows Movie Maker.