K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

Pomocí nástroje Správce zařízení můžete zobrazit ovladače zařízení nainstalované v počítači, aktualizovat ovladačezařízení, zkontrolovat, zda hardware správně funguje, nebo upravit jeho nastavení.

  • Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.