Nástroje programu Malování

V programu Malování lze kreslit na prázdné plátno nebo na jiné obrázky. V levé části okna programu se nachází panel nástrojů. V následující tabulce je popsáno použití každého nástroje z panelu nástrojů.

Nástroj Popis
Nástroj
Obrázek nástroje Výběr libovolného tvaru
Popis

Funkce Výběr libovolného tvaru umožňuje vybrat jakoukoli nepravidelnou část obrázku. Klepněte na tlačítko Výběr libovolného tvaru a pak v poli možností pod panelem nástrojů klepněte na styl pozadí. Přetažením ukazatele vyberte část obrázku, se kterou chcete pracovat.

Nástroj
Obrázek nástroje Výběr
Popis

Tlačítko Výběr umožňuje vybrat jakoukoli část obrázku ve tvaru čtverce nebo obdélníku. Klepněte na tlačítko Výběr a pak v poli možností pod panelem nástrojů klepněte na styl pozadí. Přetažením ukazatele vyberte část obrázku, se kterou chcete pracovat.

Nástroj
Obrázek nástroje Guma
Popis

Tlačítko Guma umožňuje vymazat část obrázku. Klepněte na tlačítko Guma, klepněte na velikost gumy pod panelem nástrojů a přetáhněte gumu přes oblast, kterou chcete vymazat. Vymazané části budou nahrazeny barvou pozadí.

Nástroj
Obrázek nástroje Plechovka
Popis

Tlačítko Plechovka umožňuje vyplnit celý obrázek nebo zadaný tvar barvou. Klepněte na tlačítko Plechovka, vyberte barvu v panelu barev a pak klepněte dovnitř oblasti, kterou chcete vyplnit. Chcete-li odstranit barvu a nahradit ji barvou pozadí, klepněte pravým tlačítkem myši na požadovanou oblast.

Nástroj
Obrázek nástroje Kapátko
Popis

Tlačítko Kapátko umožňuje nastavit barvu aktuálního popředí i pozadí. Klepněte na tlačítko Kapátko a klepněte na barvu v obrázku, kterou chcete nastavit jako barvu popředí. Nebo klepněte pravým tlačítkem myši na barvu v obrázku, kterou chcete nastavit jako pozadí.

Nástroj
Obrázek nástroje Lupa
Popis

Tlačítko Lupa umožňuje zvětšit část obrázku. Klepněte na tlačítko Lupa a vyberte úroveň přiblížení pod panelem nástrojů. V obrázku se lze pohybovat pomocí posuvníku. Chcete-li se vrátit k normálnímu zobrazení, klepněte znovu na tlačítko Lupa a pak klepněte do obrázku.

Nástroj
Obrázek nástroje Tužka
Popis

Tlačítko Tužka umožňuje kreslit tenké čáry nebo křivky volného tvaru. Klepněte na tlačítko Tužka, vyberte barvu v panelu barev a kreslete přetahováním ukazatele v obrázku. Chcete-li kreslit barvou pozadí, stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.

Nástroj
Obrázek nástroje Štětec
Popis

Tlačítko Štětec umožňuje kreslit silné nebo tvarované čáry a křivky volného tvaru. Klepněte na tlačítko Štětec, vyberte tvar pod panelem nástrojů, vyberte barvu v panelu barev a pak malujte přetáhnutím ukazatele. Chcete-li malovat barvou pozadí, stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.

Nástroj
Obrázek nástroje Sprej
Popis

Tlačítko Sprej umožňuje vytvořit v obrázku sprejový efekt. Klepněte na tlačítko Sprej, vyberte vzorek spreje pod panelem nástrojů, vyberte barvu v panelu barev a pak malujte přetáhnutím ukazatele. Chcete-li malovat barvou pozadí, stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.

Nástroj
Obrázek nástroje Text
Popis

Tlačítko Text umožňuje vložit do obrázku text. Klepněte na tlačítko Text a v poli možností pod panelem nástrojů klepněte na styl pozadí. Vyberte barvu v panelu barev, klepněte do obrázku a napište text. Dokud neklepnete na jiný nástroj nebo na jiné místo v obrázku, můžete měnit velikost textového pole, jeho polohu, typ písma, velikost písma a formátování textu.

Nástroj
Obrázek nástroje Úsečka
Popis

Tlačítko Úsečka umožňuje nakreslit rovnou čáru. Klepněte na tlačítko Úsečka, v poli možností pod panelem nástrojů vyberte šířku čáry, v panelu barev vyberte barvu a nakreslete čáru přetáhnutím ukazatele v obrázku. Chcete-li nakreslit čáru barvou pozadí, stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši.

Nástroj
Obrázek nástroje Křivka
Popis

Tlačítko Křivka umožňuje nakreslit hladkou zakřivenou čáru. Klepněte na tlačítko Křivka, vyberte šířku čáry v poli možností pod panelem nástrojů, vyberte barvu v panelu barev a nakreslete rovnou čáru přetáhnutím ukazatele v obrázku. Po nakreslení čáry klepněte na oblast obrázku, kde bude oblouk křivky, a přetáhnutím ukazatele upravte křivku.

Nástroj
Obrázek nástroje Obdélník
Popis

Tlačítko Obdélník umožňuje nakreslit obdélníky. Klepněte na tlačítko Obdélník, v panelu barev vyberte barvu a v poli možností pod panelem nástrojů vyberte styl obdélníku.

Obdélník nakreslíte tažením ukazatele myši šikmo ve směru, který požadujete. Čtverec nakreslíte, přidržíte-li při tažení ukazatele myši klávesu SHIFT.

Nástroj
Obrázek nástroje Mnohoúhelník
Popis

Tlačítko Mnohoúhelník umožňuje vytvářet tvary s libovolným počtem stran. Klepněte na tlačítko Mnohoúhelník, v panelu barev vyberte barvu a v poli možností pod panelem nástrojů vyberte styl mnohoúhelníku.

Chcete-li nakreslit mnohoúhelník, přetažením ukazatele nakreslete rovnou čáru. Pak klepněte na body, kde požadujete další strany. Kreslení mnohoúhelníku dokončíte poklepáním. Chcete-li vytvořit strany v úhlu 45 nebo 90 stupňů, stiskněte při vytváření stran klávesu SHIFT.

Nástroj
Obrázek nástroje Elipsa
Popis

Tlačítko Elipsa umožňuje vytvářet elipsy a kružnice. Klepněte na tlačítko Elipsa, vyberte barvu v panelu barev a styl výplně v poli možností pod panelem nástrojů.

Elipsu vytvoříte přetáhnutím ukazatele. Kružnici nakreslíte, přidržíte-li při tažení ukazatele myši klávesu SHIFT.

Nástroj
Obrázek nástroje Zaoblený obdélník
Popis

Tlačítko Zaoblený obdélník umožňuje kreslit obdélníkové tvary se zaoblenými rohy. Klepněte na tlačítko Obdélník, vyberte barvu v panelu barev a styl výplně v poli možností pod panelem nástrojů.

Zaoblený obdélník nakreslíte tažením ukazatele myši šikmo ve směru, který požadujete. Čtverec se zaoblenými rohy nakreslíte, přidržíte-li při tažení ukazatele myši klávesu SHIFT.

Nástroj
Obrázek panelu barev
Popis

Panel barev ukazuje aktuální barvy popředí a pozadí. Chcete-li malovat barvou popředí, přetáhněte ukazatel. Chcete-li malovat barvou pozadí, stiskněte při přetahování ukazatele pravé tlačítko myši. Aktuální barvu popředí změníte klepnutím na políčko dostupných barev. Barvu pozadí změníte klepnutím pravého tlačítka myši na políčko dostupných barev. Chcete-li vytvořit novou barvu, poklepejte na jakékoli barevné políčko a pak klepněte na tlačítko Definovat vlastní barvy.

Možnost Popis
Možnost
Obrázek možností Pevné pozadí a Průhledné pozadí
Popis

Při kopírování a vkládání částí obrázku pomocí tlačítka Výběr libovolného tvaru nebo Výběr vyberte pevné nebo průhledné pozadí. Když vyberete pevné pozadí, bude barva pozadí při vkládání do obrázku součástí výběru. Když použijete průhledné pozadí, barva pozadí není součástí výběru, všechny oblasti s touto barvou jsou průhledné a na jejich místě se může zobrazit zbytek obrázku.

Možnost
Obrázek možností obrysu
Popis

Při kreslení čar a křivek vyberte požadovanou tloušťku čar.

Možnost
Obrázek možností výplně
Popis

Při kreslení tvarů vyberte požadovanou výplň.