Lidé v mém okolí: nejčastější dotazy

Zde jsou odpovědi na některé běžné dotazy o službě Lidé v mém okolí.

Zobrazit vše

Kdo jsou Lidé v mém okolí?

Lidé v mém okolí je služba, označující lidi v okolí, kteří mají počítač a umožňuje těmto lidem zasílat vám pozvánky k programům jako je např. Centrum spolupráce. Mohou vás zvát jen k účasti v programech, které máte na svém počítači nainstalovány. Chcete-li použít službu Lidé v mém okolí, musíte se do této služby přihlásit.

Jak se mohu přihlásit do služby Lidé v mém okolí?

 1. Otevřete ovládací panel Lidé v mém okolí klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Lidé v mém okolí.

 2. Klepněte na kartu Přihlásit, potom na možnost Přihlásit do služby Lidé v mém okolí a potom stiskněte tlačítko OK. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Při prvním přihlášení ke službě Lidé v mém okolí se zobrazí další dialogové okno. V tomto dialogovém okně klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

 • Chcete-li změnit zobrazované jméno (jméno, které uvidí ostatní lidé), napište před přihlášením nové jméno do karty Nastavení.

Co je to důvěryhodný kontakt?

Důvěryhodný kontakt je osoba, která vám poslala své kontaktní informace v e‑mailové zprávě nebo vám tyto informace předala na disketě nebo na jiném typu snímatelných médií. Informace důvěryhodného kontaktu obsahují vždy certifikát; nedůvěryhodné kontakty certifikáty nemají.

Pokud dojde k výměně kontaktních informací s jiným uživatelem, stanete se v počítači tohoto uživatele důvěryhodnou osobou a naopak. Další informace naleznete v tématu „Jak si s někým mohu vyměnit kontaktní informace?”.

Poznámka

 • Jestli se jedná o důvěryhodný kontakt, vyberte jej v programu Windows Kontakty. Je-li osoba důvěryhodným kontaktem, objeví se pod zobrazeným názvem kontaktu nápis „Důvěryhodný kontakt”.

  • Spusťte program Windows Kontakty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Kontakty.

Proč se doporučují důvěryhodné kontakty?

Když přijmete pozvání od důvěryhodných kontaktů, pomůžete tím zachovat větší bezpečnost svého počítače. Přijmete-li pozvání od nedůvěryhodného kontaktu, nemůžete mít jistotu, zda tato osoba není hacker (nebo osoba, která se vydává za někoho jiného), který chce poškodit počítač nebo získat z něj utajované informace. Než přijmete pozvání od nedůvěryhodné osoby, zavolejte nebo pošlete e‑mail prověřované osobě a ověřte, zda vám opravdu pozvánku poslala.

Chcete-li přijmout pozvání jen od důvěryhodných kontaktů,postupujte podle těchto kroků:

 1. Otevřete ovládací panel Lidé v mém okolí klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Lidé v mém okolí.

 2. Klepněte na kartu Nastavení. V části Požadavky klepněte v seznamu Povolit pozvánky od na možnost Důvěryhodné kontakty.

Jak si mohu s někým vyměnit kontaktní informace?

 1. Spusťte program Windows Kontakty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Kontakty.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na svůj osobní kontakt (kontakt s vašim jménem) a potom stiskněte tlačítko Kopírovat.

 3. Otevřete novou e‑mailovou zprávu a tento kontakt do ní vložte nebo přetáhněte. Uvidíte-li dotaz, zda převést přílohu s kontakty do aplikace vCard, stiskněte tlačítko Ne. Během vkládání nebo přesouvání nepracujte ve vašem e‑mailovém programu, pošlete tento kontakt jako přílohu. Složka Kontakty se nachází na cestě <místní disk>:\uživatelé\<uživatelské jméno>\Kontakty.

 4. Ověřte, zda název přílohy je <kontaktní jméno>.contact.

 5. Pošlete zprávu osobě, se kterou chcete vzájemně měnit kontakty.

 6. Požádejte druhou osobu, aby totéž udělala pro vás.

Poznámka

 • Při použití programu Windows Mail se nejprve přesvědčete, zda jste zvolili správné nastavení, abyste měli jistotu, že při kopírování budou zahrnuty všechny informace související s kontaktem.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. Klepněte na nabídku Nástroje a pak na položku Možnosti.

  3. Klepněte na kartu Upřesnit, potom na možnost Ponechat kontaktní přílohy ve formátu Kontakt a potom stiskněte tlačítko OK.

Co mám dělat, když mi někdo pošle své kontaktní informace?

 1. Poklepejte na přílohu, stiskněte tlačítko Otevřít a potom klepnutím vyberte příkaz Přidat k mým kontaktům.

  Poznámky

  • Pokud používáte e‑mailový program, který vám nedovolí přidávat položky přímo do složky Kontakty, uložte přílohu sem: <místní disk>:\uživatelé\<uživatelské jméno>\kontakty.

  • Než přijmete pozvání od nedůvěryhodné osoby, zavolejte nebo pošlete e‑mail prověřované osobě a ověřte, zda vám opravdu pozvánku poslala.

 2. Chcete-li ověřit, zda byly nové kontaktní informace správně přidány, postupujte takto:

  Spusťte program Windows Kontakty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Kontakty.
  Jakmile nový kontakt vyberete, měl by se pod zobrazovaným jménem osoby zobrazit text „Důvěryhodný kontakt”.

Chcete-li ověřit, jestli nové kontaktní informace byly přidány správně, otevřete složku Kontakty v systému. Jakmile nový kontakt vyberete, měli byste spatřit nápis „Důvěryhodný kontakt” pod zobrazeným jménem osoby.

Poznámka

 • Neklepejte pravým tlačítkem myši na svůj osobní kontakt, ale klepněte na příkaz Odeslat kontakt. Pokud tak učiníte, kontakt se změní na formát, který nefunguje se službou Lidé v mém okolí. Pokud však klepnete pravým tlačítkem myši a vyberete příkaz Odeslat, potom služba bude fungovat.

Mohu importovat své osobní informace z jednoho počítače do druhého?

Ano, můžete. Nejprve exportujte své kontaktní informace do prvního počítače.

 1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte příkaz certmgr.msc a stiskněte klávesu ENTER. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 2. Poklepejte na možnost Osobní a potom poklepejte na možnost Certifikáty.

 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na každý certifikát a dále na příkaz Vlastnosti. Na kartě Obecné hledejte položku Důvěryhodnost Peer to Peer nebo 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Až najdete ten správný certifikát, uzavřete jej stisknutím tlačítka OK, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Všechny úlohy a potom klepněte na příkaz Exportovat.

 5. Na první straně Průvodce exportem certifikátu stiskněte tlačítko Další.

 6. Na stránce Exportovat soukromý klíč klepněte na možnost Ano, exportovat soukromý klíč.

 7. Na stránce Exportovat formát souboru označte zaškrtávací políčko Exportovat všechny rozšířené vlastnosti.

 8. Na stránce Heslo zapište a potvrďte heslo.

 9. Na stránce Exportovat soubor stiskněte tlačítko Procházet a vyhledejte umístění, kam chcete exportovaný soubor uložit, zapište název exportovaného souboru a potom stiskněte tlačítko Další.

 10. Na poslední stránce průvodce stiskněte tlačítko Dokončit.

Potom importujte své kontaktní informace do druhého počítače.

 1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadejte příkaz certmgr.msc a stiskněte klávesu ENTER. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 2. Poklepejte na možnost Osobní a potom poklepejte na možnost Certifikáty.

 3. Pravým tlačítkem myši klepněte na každý certifikát a dále na příkaz Vlastnosti. Zkontrolujte, že karta Obecné neobsahuje položku Důvěryhodnost Peer to Peer ani 1.3.6.1.4.1.311.44.3.4.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši v (pravém) poli certifikátu, klepněte na možnost Všechny úlohy a potom vyberte příkaz Importovat.

 5. Na první straně Průvodce importem certifikátu stiskněte tlačítko Další.

 6. Na stránce Importovat soubor stiskněte tlačítko Procházet, změňte možnost „X.509 certifikát” na možnost „Výměna osobních informací” a potom vyhledejte místo souboru, který jste uložili již dříve.

 7. Poklepejte na soubor, který chcete importovat a potom stiskněte tlačítko Další.

 8. Zapište heslo a zkontrolujte, zda je označeno zaškrtávací políčko Zahrnout všechny rozšířené vlastnosti a potom stiskněte tlačítko Další.

 9. Na stránce Úložiště certifikátů zkontrolujte, zda místo s uloženými certifikáty je označeno jako „Osobní”.

 10. Na poslední stránce průvodce stiskněte tlačítko Dokončit.

Osobní informace jsou nyní k dispozici na druhém počítači. Kontaktní informace nemusíte přesunovat z Adresáře systému Windows.

Mohu importovat své důvěryhodné kontakty z jednoho počítače do druhého?

Ano, můžete. Postupujte podle kroků výše uvedeného popisu „Jak si s někým vyměnit kontaktní informace?” nebo kontakty zkopírujte do síťového sdílení nebo na snímatelná média, nebo je vypalte na disk. Máte-li síťové sdílení, přesvědčete se, že ke kontaktním informacím nemá přístup nikdo jiný.

 1. Spusťte program Windows Kontakty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Kontakty.

 2. Vyberte kontakty, které chcete zkopírovat do jiného počítače, klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Kopírovat.

 3. Kontakty vložte do síťového sdílení nebo na snímatelná média anebo je vypalte na disk.

 4. Na druhém počítači otevřete síťové sdílení, snímatelná média, nebo disk a kontakty zkopírujte do složky Kontakty v systému.

Poznámka

 • Při použití programu Windows Mail se nejprve přesvědčte, zda jste zvolili správné nastavení, abyste měli jistotu, že při kopírování budou zahrnuty všechny informace související s kontaktem.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. Klepněte na nabídku Nástroje a pak na položku Možnosti.

  3. Klepněte na kartu Upřesnit, potom na možnost Ponechat kontaktní přílohy ve formátu Kontakt a potom stiskněte tlačítko OK.

Co znamená „povolit pozvání jen od důvěryhodných kontaktů”?

Pokud povolíte pozvání jen od důvěryhodných kontaktů, lidé vám nebudou moci posílat pozvánky, dokud nedojde k výměně kontaktních informací. Pomůže to zachovat větší bezpečnost počítače.

Jak změním nastavení mého pozvání?

 1. Otevřete ovládací panel Lidé v mém okolí klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Lidé v mém okolí.

 2. Na kartě Nastavení proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko OK.