Počítač můžete individuálně nastavit změnou jeho barev, zvuků pozadí plochy, spořiče obrazovky, písma formátu, uživatelského účtu obrazu a motivu. Můžete se také rozhodnout, které miniaplikace se mají zobrazit na Windows Postranním panelu.

Windows barvy Aero

Windows Aero je prvotřídní vizuální prostředí dostupné v této verzi systému Windows. Jeho součástí jsou efekty průhledného skla, decentní animace oken a nová nabídka Start, hlavní panel a barvy oken. Další informace o prostředí Windows Aero naleznete v tématu Co je prostředí Windows Aero?

Následující obrázek zobrazuje příklad některých nových barev dostupných v prostředí Aero:

Obrázek barev rámečku okna
Barvy rámečků oken

Informace o změnách barev v systému Windows získáte v tématu Změna barev v počítači.

Zvuky

Můžete změnit zvuk, který počítač vydává při přijetí e‑mailu, spuštění systému Windows nebo vypnutí počítače. Další informace naleznete v tématu Změna zvuků počítače.

Pozadí plochy

Pozadí plochy, nazývané také tapeta, je fotografie nebo obrázek na ploše. Tvoří pozadí za otevřenými okny. Další informace získáte v tématu Změna pozadí plochy (tapety).

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky je obrázek nebo animace, která se na obrazovce spustí poté, co po zadanou dobu nepoužijete myš ani klávesnici. V systému Windows je na výběr celá řada spořičů obrazovky. Další informace získáte v tématu Změna spořiče obrazovky.

Můžete také vytvořit vlastní spořič obrazovky, který bude zobrazovat vybrané obrázky a videoklipy jako prezentaci.

Použití obrázků jako prezentace

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení spořiče obrazovky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom na položku Spořič obrazovky.

  2. V seznamu Spořič obrazovky klepněte na položku Fotografie.

  3. Chcete-li zadat umístění fotografií, které budou použity pro spořič obrazovky, upravit rychlost prezentace nebo změnit libovolné jiné nastavení spořiče obrazovky, klepněte na tlačítko Nastavení. Po provedení změn klepněte na tlačítko Uložit.

  4. Klepněte na tlačítko OK.

Velikost písma

Text, ikony a další položky na obrazovce můžete snadněji zobrazit zvětšením měřítka DPI. Tím se položky zvětší. Měřítko DPI lze také zmenšit. Text a další položky se tak na obrazovce zmenší a na obrazovku se vejde více informací. Další informace naleznete v tématu Zvětšení a zmenšení textu na obrazovce.

Obrázek uživatelského účtu

Obrázek uživatelského účtu pomáhá identifikovat účet v počítači. Obrázek se zobrazuje na úvodní obrazovce a v nabídce Start. Obrázek uživatelského účtu můžete změnit. Můžete použít některý z obrázků zahrnutých v systému Windows nebo vlastní obrázek.

Obrázek obrázku účtu v nabídce Start
Obrázek účtu v nabídce Start

Další informace získáte v tématu Volba obrázku pro uživatelský účet a nabídku Start.

Motivy

Motiv je kolekce vizuálních prvků, které ovlivňují styl oken, ikon, písem, barev a v některých případech také zvuků. Motivy lze vyhledat online nebo je lze zakoupit v balíčcích motivů v obchodech, které prodávají software kompatibilní se systémem Windows. Další informace získáte v tématu Změna motivu plochy.

Postranní panel systému Windows

Postranní panel systému Windows umožňuje uspořádat informace, hry a úlohy, ke kterým chcete mít rychlý přístup, bez zbytečného zaplnění pracovního prostoru. Je sestaven z miniaplikací, což jsou malé programy s možností vlastního nastavení, které zobrazují průběžně aktualizované titulky zpráv, prezentaci obrázků, kontakty a další informace, bez nutnosti otevřít nové okno.

Obrázek Postranního panelu Windows a miniaplikací
Postranní panel a miniaplikace systému Windows

Další informace naleznete v tématech Postranní panel systému Windows: nejčastější dotazy a Přizpůsobení postranního panelu systému Windows.