Chcete-li ovládat aplikaci Windows Media Center pomocí dálkového ovládání, budete potřebovat volitelné dálkové ovládání aplikace Windows Media Center.

V aplikaci Windows Media Center můžete pracovat se zvukovými a datovými disky CD i s disky DVD, které obsahují data nebo video. Díky tomu máte možnost vychutnat si jak komerční disky CD a DVD, tak i disky CD a DVD, které sami vytvoříte.

Na následujícím obrázku je znázorněna položka přehrát disk DVD vybraná v pruhu Televize a filmy.

Obrázek vybrané možnosti pro přehrání disku DVD
Je vybrána možnost přehrát disk DVD.

Pokud chcete přehrávat disky DVD, musíte mít v počítači nainstalovanou jednotku DVD a kompatibilní dekodér DVD. Kompatibilní dekodér DVD je součástí instalace aplikace Windows Media Center.

Pokud chcete lépe porozumět tomu, jak počítač zachází s multimediálním obsahem, například při vložení CD či DVD disku do jednotky, naleznete další informace v tématu Změna nastavení Automatického přehrávání.

Zobrazit vše

Postup přehrání disku DVD

 1. Vložte disk, který chcete přehrát, do jednotky DVD.

 2. (Volitelné) Nezobrazí-li se automaticky hlavní nabídka disku DVD, přejděte na obrazovce start na možnost Televize a filmy a klepněte na možnost Přehrát disk DVD.

 3. V nabídce disku DVD klepněte na příslušné tlačítko, kterým disk přehrajete.

 4. Chcete-li přeskočit na další kapitolu na disku DVD, pohněte myší a potom klepněte na tlačítko Další na ovládacích prvcích pohybu.

 5. Chcete-li se vrátit na předchozí kapitolu na disku DVD, pohněte myší a potom klepněte na tlačítko Předchozí na ovládacích prvcích pohybu.

 6. Chcete-li zastavit přehrávání disku DVD, pohněte myší a potom klepněte na tlačítko Stop na ovládacích prvcích pohybu.

Poznámka

 • Alternativním postupem k přehrávání a procházení obsahu disku DVD pomocí myši je použití tlačítka PLAY a navigačních tlačítek na dálkovém ovládání Windows Media Center.

Postup přehrání disku DVD v měniči

 1. Vložte disk DVD, který chcete přehrát, do DVD měniče, případně na obrazovce start přejděte na možnost Televize a filmy a potom klepněte na možnost knihovna DVD a vyberte disk DVD.

 2. (Volitelné) Nezobrazí-li se automaticky hlavní nabídka disku DVD, přejděte na obrazovce start na možnost Televize a filmy a potom klepněte na možnost Přehrát disk DVD.

 3. V nabídce disku DVD klepněte na příslušné tlačítko, kterým disk přehrajete.

 4. Chcete-li přeskočit na další kapitolu na disku DVD, pohněte myší a potom klepněte na tlačítko Další na ovládacích prvcích pohybu.

 5. Chcete-li se vrátit na předchozí kapitolu na disku DVD, pohněte myší a potom klepněte na tlačítko Předchozí na ovládacích prvcích pohybu.

 6. Chcete-li zastavit přehrávání disku DVD, pohněte myší a potom klepněte na tlačítko Stop na ovládacích prvcích pohybu.

Poznámka

 • Alternativním postupem k přehrávání a procházení obsahu disku DVD pomocí myši je použití tlačítka PLAY a navigačních tlačítek na dálkovém ovládání Windows Media Center.

Postup přehrání zvukového disku CD

 1. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD-ROM v počítači. Zvukový disk CD by se měl začít přehrávat.

 2. Chcete-li přehrát další stopu na disku CD, pohněte myší a potom klepněte na tlačítko Další na ovládacích prvcích pohybu.

 3. Chcete-li se vrátit na předchozí stopu na disku CD, pohněte myší a potom klepněte na tlačítko Další na ovládacích prvcích pohybu.

 4. Chcete-li zobrazit všechny stopy na disku CD, klepněte na možnost Zobrazit seznam stop.

 5. Chcete-li změnit pořadí přehrávání stop na disku CD, zvolte možnost Přehrávat náhodně, Opakovat, případně zvolte obě možnosti Přehrávat náhodně i Opakovat najednou.

  Pokud zapnete náhodné přehrávání, jsou zvukové stopy přehrávány v náhodném pořadí a přehrávání končí ve chvíli, kdy byly přehrány všechny stopy na disku. Pokud zapnete opakované přehrávání, přehrají se všechny stopy na disku CD a poté začne přehrávání opět od první stopy. Pokud zapnete náhodné a opakované přehrávání, přehrávají se skladby ve stále stejném pořadí a po přehrání poslední začne přehrávání opět od první stopy.

 6. Chcete-li zastavit přehrávání disku CD, pohněte myší a potom klepněte na tlačítko Stop na ovládacích prvcích pohybu.

Poznámka

 • Alternativním postupem k přehrávání a procházení obsahu disku CD pomocí myši je použití tlačítka PLAY a navigačních tlačítek na dálkovém ovládání Windows Media Center.

Postup přehrání datového disku CD nebo DVD

 1. Vložte datový disk CD nebo DVD do jednotky v počítači, kde je nainstalována aplikace Windows Media Center.

 2. Podle toho, co chcete dělat, vyberte klepnutím v nabídce Co chcete udělat? z možností Přehrát video, Přehrát hudbu nebo Zobrazit obrázky.

 3. Chcete-li zobrazit importovaná data, přejděte na obrazovce start na možnost Obrázky a videa a vyberte možnost knihovna obrázků.

 4. Klepnutím otevřete složku s importovanými daty.

Výběr výchozího jazyka pro disky DVD

Ne všechny disky DVD podporují více jazyků.

 1. Na obrazovce start se přesuňte na možnost Úkoly a pak klepněte na možnost Nastavení.

 2. Klepněte na možnost DVD.

 3. Klepněte na příkaz Jazyk disku DVD.

 4. Měnit jazykové nastavení disků DVD lze následujícími způsoby:

  • Chcete-li změnit výchozí jazyk titulků při přehrávání disku DVD, procházejte pomocí tlačítek - a + v nabídce Titulky seznam jazyků tak dlouho, až se objeví požadovaný jazyk.

  • Chcete-li změnit výchozí jazyk zvukové stopy při přehrávání disku DVD, procházejte pomocí tlačítek - a + v nabídce Zvuková stopa seznam jazyků tak dlouho, až se objeví požadovaný jazyk.

  • Chcete-li změnit výchozí jazyk nabídky disků DVD, procházejte pomocí tlačítek - a + v nabídce Nabídka seznam jazyků tak dlouho, až se objeví požadovaný jazyk.

 5. Klepněte na tlačítko Uložit.

Výběr výchozího jazyka pro konkrétní disk DVD

 1. Vložte disk, který chcete přehrát, do jednotky DVD.

 2. Nezobrazí-li se automaticky hlavní nabídka disku DVD, přejděte na obrazovce start na možnost Televize a filmy a potom klepněte na možnost Přehrát disk DVD. Chcete-li zobrazit hlavní nabídku disku DVD pomocí dálkového ovládání, stiskněte tlačítko DVD MENU.

 3. V hlavní nabídce disku DVD použijte zobrazené možnosti k nastavení jazyka a dalším jazykovým volbám pro tento konkrétní disk DVD.

Postup změny nastavení dálkového ovládání pro přehrávání disku DVD

V aplikaci Windows Media Center lze nastavit, jakou funkci budou mít tlačítka na dálkovém ovládání aplikace Windows Media Center v případě, že je používáte pro přehrávání a procházení disku DVD.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení a potom klepněte na možnost DVD.

 2. Klepněte na možnost Možnosti dálkového ovládání.

 3. Měnit nastavení dálkového ovládání při přehrávání disku DVD lze následujícími způsoby.

  • Chcete-li změnit funkci tlačítek SKIP a REPLAY při přehrávání disku DVD, zvolte jednu z možností v nabídce Programování tlačítek Skip a Replay podle toho, jak chcete, aby tlačítka SKIP a REPLAY při přehrávání disku DVD fungovala.

  • Chcete-li změnit funkci tlačítek CHANNEL UP a CHANNEL DOWN při přehrávání disku DVD, zvolte jednu z možností v nabídce Programování tlačítek CH+ a CH- podle toho, jak chcete, aby tlačítka CHANNEL UP a CHANNEL DOWN při přehrávání disku DVD fungovala.

 4. Klepněte na tlačítko Uložit.