Přehrávání speciálních funkcí na disku DVD

Program Windows Media Player nabízí speciální funkce, pomocí kterých můžete přehrát disk DVD, který tyto speciální funkce podporuje. Můžete například nastavit rodičovskou kontrolu, která dítěti používajícímu počítač zabrání přehrát disky DVD s nevhodným obsahem. Můžete také změnit úhel kamery nebo přehrát speciální funkce na disku DVD.

Zobrazit vše

Postup zapnutí rodičovské kontroly pro disky DVD

První krok při používání funkce rodičovská kontrola představuje zabezpečení počítače odpovídajícími účty uživatelů systému Windows a hesly. Pokud to provedete, můžete v přehrávači přiřazovat rodičovské hodnocení. Tuto funkci nepodporují všechny disky DVD.

Pokud chcete změnit nastavení rodičovské kontroly, musíte být přihlášen jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.

 1. Přihlaste se k počítači pomocí účtu správce a přiřaďte hesla všem účtům správce.

 2. Pro každou osobu, u které chcete použít funkci rodičovská kontrola, vytvořte uživatelský účet s omezeným oprávněním.

 3. Spusťte program Windows Media Player, klepněte na šipku pod kartou Přehrávání, klepněte na příkaz Další možnosti a nakonec klepněte na kartu Disk DVD.

 4. Klepněte na tlačítko Změnit.

 5. V dialogovém okně Změnit omezení hodnocení vyberte takové hodnocení MPAA (hodnocení organizace Motion Picture Association of America), které bude pro uživatele s omezeným oprávněním přístupné. Pokud například chcete zabránit uživatelům s omezeným oprávněním přehrávat disky DVD ohodnocené hodnotou R nebo vyšší, vyberte hodnocení 12.

Postup změny úhlu kamery u disku DVD

 1. Začněte přehrávat disk DVD.

 2. Klepněte na tlačítko Disk DVD, přejděte na příkaz Úhel kamery a potom klepněte na úhel kamery, který chcete zobrazit.

  Tuto funkci nepodporují všechny disky DVD.

Postup přehrávání speciálních funkcí na disku DVD

 1. Začněte přehrávat disk DVD.

 2. Klepněte na tlačítko Disk DVD a potom klepněte příkaz Hlavní nabídka.

 3. Klepněte na kartu Přehrávání a potom, je-li to možné, klepněte na odkaz na zvláštní funkce.

 4. Klepněte na tlačítko Disk DVD a potom klepněte příkaz Zavřít nabídku (Pokračovat).

  Tento postup se může lišit v závislosti na tom, jak byl přehrávaný disk vytvořen. Po klepnutí na tlačítko Disk DVD může být například nutné klepnout na příkaz Nabídka titulů místo na příkaz Hlavní nabídka.

  Tuto funkci nepodporují všechny disky DVD.