POP3, SMTP a další typy e-mailových serverů

Při vytváření nového e-mailového účtu v programu Windows Mail budete požádáni, abyste zvolili typ e-mailového serveru, který váš účet používá. Program Windows Mail podporuje následující typy e-mailových serverů.

  • Servery POP3 (Post Office Protocol) ukládají příchozí e-mailové zprávy. Tyto zprávy zůstávají na serveru až do chvíle, kdy uživatel zkontroluje e-mail. Pak jsou přesunuty do jeho počítače. POP3 je nejběžnější typ účtu osobní e-mail. Při kontrole e-mailu jsou zprávy obvykle odstraněny ze serveru.

  • Servery IMAP (Internet Message Access Protocol) umožňují pracovat s e-mailovými zprávami bez předchozího stažení do počítače. Lze zobrazit náhled zpráv, odstranit je či uspořádat přímo na e-mailovém serveru. Kopie zpráv zůstanou uloženy na serveru, dokud je uživatel neodstraní. Protokol IMAP se běžně používá pro podnikové e-mailové účty.

  • Servery SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) zajišťují odesílání e-mailových zpráv na Internet. Server SMTP zpracovává odchozí elektronickou poštu a používá se ve spojení se serverem příchozí elektronické pošty POP3 nebo IMAP.

Poznámky

  • Pokud si nejste jisti, který typ e-mailového serveru používá váš účet, zjistěte tuto informaci od poskytovatele e-mailu nebo poskytovatele služeb internetu (ISP).

  • Program Windows Mail také podporuje další typy serverů: Server NNTP (Network News Transfer Protocol ), který se používá pro čtení a odesílání zpráv do diskusních skupin, a server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), který se používá pro přístup k adresářovým službám.

  • Program Windows Mail nepodporuje protokol HTTP://, který se používal v aplikaci Outlook Express pro přístup ke službě Hotmail a dalším webovým e-mailovým službám. Další informace týkající se přístupu k webovému e-mailu získáte na webu společnosti Microsoft.