Odeslání zprávy do diskusní skupiny

Sestavování zprávy do diskusní skupiny lze přirovnat k psaní e-mailové zprávy, ale pro širší publikum. Namísto odeslání zprávy malé skupině příjemců dojde ke zveřejnění zprávy v diskusní skupině a mohou si ji přečíst všichni, kdo jsou přihlášeni k odběru této diskusní skupiny.

Abyste mohli odeslat zprávu do diskusní skupiny, musíte se nejprve přihlásit k odběru této diskusní skupiny. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k odběru diskusní skupiny.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. V seznamu Složky vyberte diskusní skupinu, do níž chcete odeslat novou zprávu.

  3. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový vzkaz.

  4. Do pole Předmět zadejte téma zprávy. Program Windows Mail neumožňuje odeslat zprávu, která neobsahuje předmět.

  5. Vytvořte zprávu a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámky

  • Chcete-li odeslat zprávu do více diskusních skupin na stejném diskusním serveru, klepněte na ikonu vedle položky Diskusní skupiny v okně pro vytvoření zprávy. V dialogovém okně Vybrat diskusní skupiny klepněte na jednu nebo více diskusních skupin v seznamu (chcete-li vybrat více diskusních skupin, držte stisknutou klávesu CTRL a postupně klepejte na požadované názvy) a potom klepněte na tlačítko Přidat. Můžete vybírat ze všech diskusních skupin, nebo pouze z těch diskusních skupin, k jejichž odběru jste přihlášeni (klepnutím na tlačítko Zobrazit jen odebírané skupiny).

  • Určitou zprávu lze odeslat do více diskusních skupin současně pouze tehdy, nacházejí-li se všechny na stejném diskusním serveru. Chcete-li odeslat zprávu do diskusních skupin na jiných diskusních serverech, vytvořte samostatné zprávy pro jednotlivé diskusní servery.

  • Pokud chcete odeslanou zprávu zrušit, vyberte ji a v nabídce Zpráva klepněte na příkaz Zrušit zprávu. Zrušením zprávy nedojde k odstranění zprávy z počítačů těch čtenářů diskusní skupiny, kteří si ji stáhli ještě před zrušením. Zrušit můžete pouze zprávy, který jste sami odeslali. Nelze zrušit zprávu odeslanou jinou osobou.