Náhled videa v programu Windows Movie Maker

V programu Windows Movie Maker můžete zobrazovat náhledy celých projektů nebo jen menších součástí, jako jsou zvukové klipy nebo videoklipy, přechody a efekty. Pravidelné prohlížení náhledu v monitoru během práce na projektu je užitečné k tomu, abyste měli představu o ozvučení a vzhledu a mohli sledovat své úpravy. Chcete-li se případně ujistit, že jste importovali obsah, který chcete ve svém filmu použít, nebo chcete-li změnit jednotlivé klipy, můžete si také zobrazit nebo poslechnout jednotlivé videoklipy či zvukové klipy.

Můžete si také prohlížet náhledy efektů a přechodů videa a získat tak ještě před jejich přidáním do projektu představu o tom, jak budou vypadat. Tuto akci lze provést klepnutím na efekt nebo přechod v podokně Obsah a následným klepnutím na tlačítko Přehrát pod monitorem náhledu.

Zobrazit vše

Postup zobrazení náhledu projektu

 1. Přidejte jeden nebo více klipů do scénáře nebo na časovou osu.

 2. V nabídce Přehrát klepněte na příkaz Převinout scénář nebo na příkaz Převinout časovou osu (v závislosti na použitém zobrazení). To zajistí, že se projekt v náhledu zobrazí od začátku.

 3. Pod monitorem náhledu klepněte na tlačítko Přehrát.

Postup zobrazení náhledu klipu

 1. V podokně Obsah klepněte na zvukový klip nebo videoklip, jehož náhled chcete zobrazit.

 2. Pod monitorem náhledu klepněte na tlačítko Přehrát.

Postup pozastavení nebo zastavení zobrazení náhledu projektu

 • Při přehrávání videa, zvuku, efektu nebo přechodu v monitoru náhledu klepněte na tlačítko Pozastavit nebo Zastavit. Tato tlačítka najdete pod monitorem náhledu vlevo od ovládacích prvků přehrávání.

Postup přehrání videa v režimu celé obrazovky

 1. Klepněte na videoklip ve scénáři, na časové ose nebo v podokně Obsah. Tím videoklip vyberete.

 2. V nabídce Zobrazit vyberte příkaz Celá obrazovka.

Postup změny velikosti monitoru náhledu

 1. Klepněte na videoklip ve scénáři, na časové ose nebo v podokně Obsah. Tím videoklip vyberete.

 2. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Velikost monitoru náhledu a klepněte na možnost Malé nebo Velké.

Poznámky

 • Chcete-li zvětšit nebo zmenšit monitor náhledu, můžete také přetáhnout čáru mezi monitorem náhledu a oknem kolekcí doleva nebo doprava.

 • Skutečná velikost a poměr stran monitoru náhledu závisí na vlastnostech videa a nastaveních formátu a poměru stran videa. Tato nastavení naleznete v programu Windows Movie Maker v dialogovém okně Možnosti na kartě Upřesnit. Další informace o nastavení formátu a poměru stran videa v programu Windows Movie Maker naleznete v tématu Změna poměru stran a formátu videa v programu.

 • Velikosti monitoru náhledu v programu Windows Movie Maker, které si můžete zvolit, závisí na aktuálním nastavení rozlišení obrazovky počítače a monitoru. Pokud je například nastaveno nižší rozlišení obrazovky, velikost monitoru náhledu v programu Windows Movie Maker nelze nastavit na možnost Velké. Další informace týkající se změny rozlišení obrazovky naleznete v tématu Změna rozlišení obrazovky.

Přeskočení na snímek

 • Při přehrávání nebo pozastavení videa v monitoru náhledu klepněte na tlačítko Předchozí snímek nebo Další snímek pod monitorem náhledu.

Přeskočení na klip v projektu

 1. Klepněte na klip ve scénáři nebo na časové ose. Tím jej vyberete.

 2. V nabídce Přehrát vyberte příkaz Zpět nebo Vpřed.