Pokud máte k počítači připojenu tiskárnu, můžete vytvářet výtisky digitálních fotografií. Kvalita výtisků závisí na řadě faktorů, včetně typu papíru tiskárny, volby inkoustu a nastavení tiskárny. Řadu těchto nastavení můžete zvolit při tisku fotografie, je však potřeba myslet také na to, že na výslednou kvalitu má vliv i celková kvalita a rozlišení digitální fotografie, kterou tisknete.

 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. Klikněte na fotografii (či obrázek), kterou chcete vytisknout.

  Chcete-li vybrat více fotografií, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na požadované fotografie.

 3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Tisk a potom klikněte na příkaz Tisk.

 4. V dialogovém okně Vytisknout obrázky vyberte požadovanou tiskárnu, formát papíru, kvalitu tisku, styl tisku a počet kopií, které chcete vytisknout.

  Obrázek dialogového okna Vytisknout obrázky
  Dialogové okno Vytisknout obrázky
 5. Poté, co zvolíte, jak chcete fotografie vytisknout, spusťte tisk kliknutím na tlačítko Tisk.

Poznámky

 • Můžete také tisknout obrázky a fotografie ze složky Obrázky.

 • Poměr stran digitálních fotografií se obvykle neshoduje s poměrem stran tištěné stránky, při tisku se proto kolem nich mohou zobrazovat prázdné okraje, aby bylo zajištěno, že se vytisknou celé. Chcete-li tisknout bez okrajů, zaškrtněte políčko Vyplnit snímek obrázkem. Pokud však zvolíte tuto možnost, mohou být při tisku části obrázku či fotografie oříznuty.

  Příklad ukazující, jaký vliv má funkce Vyplnit snímek obrázkem na výtisky
  Obrázek před použitím funkce Vyplnit snímek obrázkem a po jejím použití