Vytisknutím zkušební stránky můžete zkontrolovat, zda tiskárna tiskne grafiku i text správně. Na zkušební stránce jsou také zobrazeny informace, jako je název tiskárny, model a verze softwaru ovladače, které mohou pomoci při řešení potíží s tiskárnou.

  1. Otevřete dialogové okno Tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a na položku Tiskárny.

  2. Pravým tlačítkem klepněte na tiskárnu, kterou chcete vyzkoušet, a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Na kartě Obecné v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku.