Zobrazit vše

Co je Pomocník s kompatibilitou programů?

Pomocník s kompatibilitou programů zjišťuje známé potíže s kompatibilitou starších programů. Po spuštění staršího programu v této verzi systému Windows vás upozorní, pokud se vyskytnou potíže, a nabídne možnost odstranit problém při příštím spuštění programu. Pokud je problém s kompatibilitou závažný, Pomocník s kompatibilitou programů může varovat uživatele nebo blokovat spuštění programu. Pokud k tomu dojde, lze zkontrolovat, zda nejsou k dispozici řešení online.

Jaké změny pomocní provádí?

To závisí na typu problému, ale jakékoli provedené změny souvisí pouze se způsobem, jakým systém Windows spouští program. V samotném programu nejsou provedeny žádné změny. Pomocník s kompatibilitou programů může například vyřešit konflikty s nástrojem Řízení uživatelských účtů, novou funkcí zabezpečení v této verzi systému Windows, která zlepšuje zabezpečení počítače. Také je možné spustit program v režimu, který simuluje předchozí verze systému Windows. Pomocník s kompatibilitou programů provádí změny automaticky, takže se jimi není třeba zabývat.

Jak lze pomocníka vypnout a zapnout?

Nastavení Průvodce ověřením kompatibility programů lze upravit pomocí zásad skupiny. Další informace o použití zásad skupiny naleznete na webu společnosti Microsoft pro odborníky v oblasti IT.

Je možné pomocníka spustit ručně?

Ne. Pomocník s kompatibilitou programů se spouští automaticky, je-li zjištěno, že starší program má potíže s kompatibilitou. Pro programy, které nepracují správně, nebo pro instalační soubory, které nelze správně nainstalovat, je ale možné použít Průvodce ověřením kompatibility programů. To je jiná funkce systému Windows, ale má podobný účel. Další informace naleznete v tématu Zprovoznění starších programů v této verzi systému Windows‍‍.

Jak se liší Pomocník s kompatibilitou programů od Průvodce ověřením kompatibility programů?

Pomocník s kompatibilitou programů je automatická funkce systému Windows, která se spouští, je-li zjištěno, že starší program má potíže s kompatibilitou. Průvodce ověřením kompatibility programů je nástroj, který lze spustit ručně, zjistíte-li potíže s kompatibilitou programu. Další informace naleznete v tématu Spuštění Průvodce ověřením kompatibility programů.