Publikování filmu v programu Windows Movie Maker

Po dokončení práce na projektu můžete projekt publikovat jako film. Film je mediální soubor systému Windows s příponou názvu souboru WMV nebo soubor formátu Audio-Video Interleaved (AVI) s příponou názvu souboru AVI. Po publikování filmu v programu Windows Movie Maker můžete film sdílet různými způsoby s dalšími uživateli – prostřednictvím počítače, na zapisovatelném disku CD, na zapisovatelném disku DVD, jako přílohu k e-mailové zprávě nebo na videokazetě pro digitální videokamery.

Zobrazit vše

Postup publikování filmu do počítače

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat film.

 2. Klepněte na možnost Tento počítač a potom klepněte na tlačítko Další.

 3. Do pole Název souboru zadejte název souboru.

 4. V poli Publikovat vyberte umístění, na které chcete film po publikování uložit, a klepněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte nastavení, která se při publikování mají použít, a klepněte na tlačítko Publikovat.

 6. Pokud chcete po publikování spustit přehrávání filmu, zaškrtněte políčko Po klepnutí na tlačítko Dokončit spustit přehrávání filmu.

 7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Postup publikování a vypálení filmu na disk DVD

Pokud chcete film publikovat a vypálit na disk DVD, musíte mít k dispozici program Windows DVD Maker, který je součástí operačního systému Windows Vista Ultimate a operačního systému Windows Vista Home Premium. Potřebujete také vypalovačku disků DVD.

 1. Vložte do vypalovačky disků DVD prázdný zapisovatelný nebo přepisovatelný disk DVD.

 2. Otevřete projekt v programu Windows Movie Maker.

 3. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat film.

 4. Klepněte na možnost DVD a pak klepněte na tlačítko Dokončit. Spustí se program Windows DVD Maker.

 5. Dokončete postup vytváření disku DVD pomocí programu Windows DVD Maker.

Postup publikování a vypálení filmu na zapisovatelný disk CD

 1. Vložte do vypalovačky disků CD zapisovatelný nebo přepisovatelný disk CD.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat film.

 3. Klepněte na možnost Zapisovatelný disk CD a poté klepněte na tlačítko Další.

 4. Do pole Název souboru zadejte název souboru.

 5. Do pole Název disku CD zadejte název disku CD a klepněte na tlačítko Další.

 6. Vyberte nastavení, která se při publikování mají použít, a klepněte na tlačítko Publikovat.

 7. Pokud chcete film vypálit na další zapisovatelný disk CD, zaškrtněte políčko Publikovat film na další zapisovatelný disk CD a potom klepněte na tlačítko Další. Vyměňte zapisovatelný disk CD za jiný zapisovatelný disk CD a opakujte kroky 4 až 6.

Postup odeslání filmu jako e‑mailové přílohy v e‑mailové zprávě

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat film.

 2. Klepněte na možnost E‑mail a potom klepněte na tlačítko Další.

 3. Po dokončení publikování filmu proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete film přehrát ve výchozím přehrávači, klepněte na tlačítko Přehrát film.

  • Pokud chcete kromě odeslání filmu v příloze e‑mailové zprávy film uložit do počítače, klepněte na tlačítko Uložit kopii filmu do počítače, do pole Název souboru zadejte název filmu a klepněte na tlačítko Uložit.

 4. Pokud chcete film připojit k e‑mailové zprávě, klepněte na tlačítko Připojit film.

 5. Ve výchozím programu e‑mailové pošty zadejte e‑mailovou adresu osoby, které chcete film odeslat, přidejte libovolný dodatečný text a zprávu odešlete.

Postup zaznamenání filmu na videokazetu v digitální videokameře

 1. Zapněte videokameru a zkontrolujte, zda je v režimu přehrávání (často bývá označen na videokameře zkratkou VCR).

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Publikovat film.

 3. Klepněte na možnost Digitální videokamera a potom klepněte na tlačítko Další.

 4. Pokud program Windows Movie Maker rozeznal více zapnutých a připojených digitálních videozařízení, na obrazovce Vyberte digitální videokameru vyberte zařízení obsahující videokazetu, na kterou chcete film zaznamenat, a klepněte na tlačítko Další.

 5. Když se zobrazí obrazovka Převinutí kazety, převiňte kazetu pomocí ovládacích prvků na videokameře vpřed nebo vzad do místa, od kterého chcete začít provádět záznam filmu. Potom klepněte na tlačítko Další.

  Varování

  • Zkontrolujte, že nepřepisujete část kazety obsahující již zaznamenané video, které si chcete ponechat.

 6. Pokud chcete spustit záznam filmu na videokazetu, klepněte na tlačítko Ano.

  Vyčkejte na dokončení publikování a následného záznamu filmu na videokazetu. Čas potřebný k vytvoření a záznamu filmu závisí na délce filmu a systémových prostředcích počítače. V průběhu záznamu filmu na videokazetu můžete přehrávat náhled filmu na displeji LCD na videokameře.

 7. Klepněte na tlačítko Dokončit.

Postup změny dočasného úložiště filmů

Program Windows Movie Maker používá dočasné úložiště souborů následujícími způsoby:

 • Při publikování filmu je zvukový soubor nebo soubor filmu dočasně uložen v dočasném úložišti, dokud není film publikován.

 • Při záznamu mluveného komentáře je dočasný soubor uložen v dočasném úložišti. Po uložení souboru je dočasný zvukový soubor odstraněn.

 • Když publikujete film, který chcete připojit k e‑mailové zprávě, bude kopie filmu až do úspěšného odeslání filmu uložena v dočasném úložišti.

 • Když odešlete film na videokazetu v digitální videokameře, bude dočasný soubor filmu uložen v dočasném úložišti až do dokončení záznamu filmu na videokazetu.

V programu Windows Movie Maker můžete změnit umístění dočasného úložiště. Tuto možnost využijete, pokud budete mít k dispozici úložiště, které má více dostupného místa na disku. Pokud máte pevný disk se dvěma oddíly, pravděpodobně bude lepší vybrat oddíl, který má více volného prostoru.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Obecné a v poli Dočasné úložiště vyberte výchozí umístění, do kterého chcete ukládat dočasné zvukové soubory a soubory filmů.

Postup zakázání zahrnutí informací o názvu, autorovi, autorských právech a hodnocení do publikovaného filmu

Můžete vybrat, zda se mají do souborů publikovaných filmů zahrnovat informace například o názvu, autorovi, hodnocení a komentářích. Pokud tyto informace do souboru filmu nezahrnete, nebudou se při přehrávání filmu v přehrávači médií zobrazovat informace o vašem jménu a další metadata. Další informace o zadávaní informací o projektu a výsledném publikovaném filmu naleznete v tématu Přidání názvu, jména autora a popisu filmu.

Další informace o funkcích programu Windows Movie Maker, které mají také vliv na ochranu osobních údajů, naleznete v tématu Prohlášení online o zásadách ochrany osobních údajů v programu Windows Movie Maker.

Pokud se rozhodnete nezahrnout do dokončeného filmu metadata, proveďte následující akce:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Obecné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Nezahrnovat do publikovaného filmu informace o názvu, autorovi, autorských právech, hodnocení a komentáře podle toho, zda chcete z publikovaného filmu odstranit osobně identifikovatelné informace.