Čtení zpráv diskusních skupin

Nejjednodušší způsob zobrazení zprávy diskusní skupiny v programu Windows Mail je číst ji v podokně náhledu, ve kterém je možné zobrazit obsah zprávy, aniž by se zpráva otevřela v samostatném okně. Nebo chcete-li zobrazit větší část zprávy bez posouvání, můžete ji namísto toho otevřít v samostatném okně.

Předtím než můžete číst zprávy diskusní skupiny, je třeba se přihlásit k odběru. Další informace naleznete v tématu Přihlášení k odběru diskusní skupiny.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. Klepněte na diskusní skupinu (například microsoft.public.games) obsahující zprávy, které chcete číst.

  3. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li zprávu zobrazit v podokně náhledu, klepněte na ni v seznamu zpráv.

    • Chcete-li zprávu zobrazit v samostatném okně, v seznamu zpráv na ni poklepejte.

Tip

  • Při čtení zpráv v samostatném okně můžete klepnutím na tlačítko Předchozí nebo Další přejít na předchozí, respektive další zprávu.