Odebrání informací o souborech, které byly přehrávány pomocí programu Windows Media Player

Při přehrávání obsahu digitálních médií v programu Windows Media Player se obvykle do počítače ukládají informace o médiích a historie souborů. Pokud nechcete, aby byly tyto informace dostupné uživatelům, kteří v tomto počítači používají stejný uživatelský účet, můžete zabránit ukládání těchto informací.

Zobrazit vše

Odebrání seznamů přehrávaných souborů nebo adres URL

Seznamy souborů nebo adres URL, které jste přehrávali, jsou v přehrávači zobrazeny v následujících umístěních: v nabídce Soubor (v seznamu naposledy přehrávaných souborů), v dialogovém okně Otevřít adresu URL a v dialogovém okně Otevřít. Můžete odebrat již existující seznamy a zabránit ukládání seznamů v budoucnosti.

Pokud se nabídka Soubor nezobrazuje, zobrazte klasické nabídky.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Přehrávání, klepněte na příkaz Další možnosti a potom klepněte na kartu Osobní údaje.

 2. Pokud chcete odebrat již existující seznamy, klepněte na tlačítko Vymazat historii. Tím odstraníte také všechny změny, které jste provedli v informacích o médiích pro disky CD a DVD.

 3. Pokud chcete, aby se v budoucnosti seznamy neukládaly, zrušte zaškrtnutí políčka Ukládat v přehrávači historii souborů a adres URL.

 4. Pokud chcete vymazat seznam souborů zobrazený v dialogovém okně Otevřít, vyprázdněte seznam složky naposledy použitých dokumentů v počítači. Informace o vymazání seznamu naposledy použitých dokumentů najdete v Nápovědě a podpoře k systému Windows.

Odebrání informací o médiích pro soubory v knihovně

V přehrávači jsou zobrazeny informace o médiích pro hudební soubory v knihovně, včetně souborů, které byly vytvořeny kopírováním z disku CD. Již existující informace o médiích není možné odebrat, ale můžete zabránit načítání a zobrazování nových informací o médiích. To však způsobí, že se budou všechny soubory vytvořené kopírováním z disku CD zobrazovat v knihovně jako neznámé.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a potom klepněte na příkaz Další možnosti.

 2. V oblasti Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zrušte zaškrtnutí políčka Načíst další informace z Internetu.

  Tím také zrušíte zaškrtnutí políčka Aktualizovat hudební soubory načtením médií z Internetu na kartě Osobní údaje.

Odebrání informací o médiích pro přehrávané disky CD a DVD

Na několika místech v přehrávači jsou zobrazeny informace o médiích o discích CD a DVD, které jste přehrávali. Můžete odebrat již existující informace o médiích a zabránit ukládání informací o médiích v budoucnosti. Pokud to však uděláte, nebude možné bez připojení k Internetu při přehrávání disku CD nebo DVD zobrazovat obrázek alba, názvy zvukových stop, název alba a další informace.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Přehrávání, klepněte na příkaz Další možnosti a potom klepněte na kartu Osobní údaje.

 2. Chcete-li odebrat informace o přehrávaných discích CD nebo DVD, klepněte na tlačítko Vymazat mezipaměti.

  Tím také odstraníte uložené informace o médiích pro zařízení, se kterými je přehrávač synchronizován, pro složky sledované přehrávačem, pro soubory, které jste pomocí přehrávače vyhledávali, a pro soubory odstraněné z knihovny.

 3. Pokud chcete, aby se v budoucnosti neukládaly informace o médiích pro disky CD a DVD, zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit informace o médiích z Internetu.

  Je-li políčko Aktualizovat hudební soubory načtením médií z Internetu nacházející se ve stejné oblasti zaškrtnuté, mohou se informace o médiích pro přehrávané disky CD znovu v přehrávači zobrazit, pokud jste hudbu z těchto disků zkopírovali do knihovny. Jestliže chcete zajistit, aby se v budoucnu nezobrazovaly žádné informace o médiích pro disky CD, zrušte zaškrtnutí políčka Aktualizovat hudební soubory načtením médií z Internetu.

Odebrání informací o zařízeních

Z důvodů zlepšení výkonu ukládá přehrávač informace o zařízeních, se kterými je synchronizován, do mezipaměti. Ukládání těchto informací nelze zabránit, ale je možné odebrat již existující informace.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Přehrávání, klepněte na příkaz Další možnosti a potom klepněte na kartu Osobní údaje.

 2. Klepněte na tlačítko Vymazat mezipaměti.