Odebrání nebo obnova položek umístěných programem Windows Defender do karantény

Když program Windows Defender umístí software do karantény, přesune jej do jiného umístění v počítači a zabrání jeho spuštění, dokud uživatel nerozhodne, má-li se z počítače odstranit nebo obnovit.

Odebrání nebo obnovení položky umístěné do karantény

  1. Spusťte program Windows Defender klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Defender.

  2. Klepněte na nabídku Nástroje a potom na příkaz Položky v karanténě.

  3. Zkontrolujte každou položku a pro každou z nich klepněte na tlačítko Odebrat nebo Obnovit. Chcete-li odebrat z počítače všechny položky umístěné do karantény, klepněte na tlačítko Odebrat vše. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Varování

  • Neobnovujte software se závažným nebo vysokým stupněm nebezpečnosti, protože tato akce může způsobit ohrožení osobních dat a zabezpečení počítače.