Hlášení a řešení problémů s počítačem

Zde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy týkající se hlášení a řešení problémů s počítačem.

Zobrazit vše

Jak odešlu hlášení o problémech a vyhledám řešení?

Máte tři možnosti:

Jak nalezne systém Windows řešení mých problémů s počítačem?

Systém Windows se podle hlášení o problémech odeslaných společnosti Microsoft pokusí ke každému popisu problému vyhledat příslušné řešení. Pokud existují kroky, pomocí kterých je možné problém vyřešit nebo získat více informací, systém Windows vás upozorní. Pokud řešení ještě není k dispozici, mohou informace odeslané v hlášení o problému společnosti Microsoft pomoci řešení nalézt nebo vytvořit nové.

Jak mě systém Windows na řešení upozorní?

Záleží na tom, jakým způsobem problémy hlásíte a vyhledáváte jejich řešení.

  • Pokud jste systém Windows nastavili tak, aby řešení vyhledal automaticky, systém Windows vás na kroky, které můžete podniknout, upozorní ihned po výskytu problému.

  • Pokud systém Windows není nastaven tak, aby řešení vyhledával automaticky, můžete po výskytu problému řešení vyhledat ručně a systém Windows vás upozorní, pokud řešení existuje.

Co když upozornění na řešení nepostřehnu?

Řešení můžete zobrazit kdykoli. Postupujte následovně:

  1. Otevřete ovládací panel Hlášení a řešení problémů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hlášení a řešení problémů.

  2. Pokud nejsou zobrazena žádná řešení, klepněte v levém podokně na odkaz Vyhledat nová řešení.

Poznámka

  • Některé potíže a řešení může zobrazit a opravit pouze správce. Chcete-li tyto potíže zobrazit, přihlašte se pomocí účtu správce.

Proč společnost Microsoft po kontrole, zda je k dispozici řešení, požaduje o některých problémech další informace?

Většinou je to proto, že je ohlášený problém nový, neobvykle složitý nebo důležitý pro mnoho lidí. Tvorba řešení těchto problémů může vyžadovat více informací než poskytují běžná hlášení.

Mohu automatické odesílání informací o problémech zastavit?

Ano. Postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Hlášení a řešení problémů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hlášení a řešení problémů.

  2. Klepněte na odkaz Změnit nastavení a zkontrolujte, zda je vybrána možnost Požádat mě o kontrolu, zda došlo k problému. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Je možné všechna hlášení o problémech odeslat automaticky?

Ne. Pokud by hlášení mohlo obsahovat identifikovatelné osobní údaje, zobrazí systém Windows vždy dotaz, zda toto hlášení chcete odeslat.

Mám informace o problému odesílat (hlásit problém) více než jednou?

Ano. Nová řešení přibývají neustále.

Kontrola, zda jsou k dispozici nová řešení

  1. Otevřete ovládací panel Hlášení a řešení problémů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hlášení a řešení problémů.

  2. Klepněte na odkaz Vyhledat nová řešení.

Poznámka

  • Některé potíže a řešení může zobrazit a opravit pouze správce. Chcete-li tyto potíže zobrazit, přihlašte se pomocí účtu správce.

Mohu sledovat, jaká hlášení byla odeslána z tohoto počítače nebo jaká řešení byla nalezena?

Ano. Řešení a hlášení o problémech jsou uchovávána, dokud nezvolíte jejich odstranění. Můžete tedy kdykoli vyhledat nová řešení nebo zvolit, která hlášení chcete odeslat. Další informace naleznete v tématech Zobrazení řešení problémů nalezených v počítači a Zobrazení hlášení o problémech pro tento počítač.

Může jedno řešení opravit více problémů?

Ano. Chcete-li zjistit, které problémy je pomocí řešení možné opravit, klepněte na odkaz Zobrazit související problémy.