Požádání o certifikát nebo obnovení certifikátu

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

Certifikáty se používají především pro ověření identity osoby nebo zařízení, ověření služby a šifrování souborů. Certifikáty obvykle obdržíte automaticky. Pokud si například něco zakoupíte online pomocí zabezpečeného webu, je možné, že bude k zašifrování informací o kreditní kartě použit certifikát. Pokud chcete certifikát pro osobní použití, například poskytování digitálního podpisu v e-mailových zprávách, je možné, že nebude k dispozici automaticky. V takovém případě byste kontaktovali certifikační úřad a vyžádali si od něj certifikát, který byste si naimportovali. Další informace naleznete v tématu Import a export certifikátů a soukromých klíčů. Pokud pracujete pro podnik, který používá certifikáty pro přístup k síti, a tento certifikát se automaticky neobnovuje, můžete dostat zprávu, že platnost certifikátu vypršela. Chcete-li dostat nový nebo obnovit starý certifikát, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka

 • Tyto kroky jsou funkční pouze tehdy, chcete-li si vyžádat certifikát od certifikační autority rozlehlé sítě. Chcete-li požádat o nový certifikát, musíte být přihlášeni k doméně, která má certifikační autoritu rozlehlé sítě. Pokud tyto kroky nejsou funkční,obraťte se na správce sítě.

Zobrazit vše

Postup vyžádání nového certifikátu

 1. Otevřete konzolu Správce certifikátů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadáním textu certmgr.msc do pole Hledat a potom stisknutím klávesy ENTER. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Klepněte na složku Osobní.

 3. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a potom klepněte na příkaz Požádat o nový certifikát.

 4. Postupujte podle pokynů průvodce.

Poznámky

 • Nelze požádat o certifikát pro službu.

 • Jestliže chcete certifikační autoritu požádat o certifikát DSS (Digital Signature Standard), je třeba v Průvodci podáním žádosti o certifikát vybrat šablonu Pouze podpis uživatele.

Postup obnovení certifikátu

 1. Otevřete konzolu Správce certifikátů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, zadáním textu certmgr.msc do pole Hledat a potom stisknutím klávesy ENTER. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Klepněte na certifikát, který chcete obnovit.

 3. V nabídce Akce přejděte na příkaz Všechny úkoly a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na příkaz Obnovit certifikát s novým klíčem.

  • Přejděte na příkaz Další operace a potom klepněte na příkaz Obnovit tento certifikát se stejným klíčem.

 4. Dokončete průvodce pro obnovení certifikátu.