Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

Obnovením nastavení aplikace Internet Explorer se aplikace vrátí do stavu, v němž byla bezprostředně po první instalaci do počítače. Toto je užitečné k odstraňování problémů, které mohly být způsobeny změnami nastavení po instalaci. Po obnovení výchozího nastavení aplikace Internet Explorer může dojít k tomu, že nebudou správně fungovat některé webové stránky používající dříve uložené soubory cookie,, formulářová data, hesla či dříve nainstalované doplňky prohlížeče. Obnovením výchozího nastavení aplikace Internet Explorer nedojde k odstranění oblíbených položek, informačních kanálů a několika dalších individuálních nastavení. V následující tabulce naleznete úplný seznam všech nastavení a informace o tom, zda bude nastavení obnoveno nebo zachováno.

Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer není vratné. Po obnovení jsou všechna předchozí nastavení ztracena a nelze je obnovit. Spíše než obnovit vše možná chcete obnovit jen určitá nastavení nebo odstranit historii webových stránek. Další informace naleznete pomocí odkazů na konci tohoto tématu.

Pokud jste počítač zakoupili s již nainstalovaným systémem Windows, budou znovu použita všechna nastavení zadaná výrobcem. Mezi tato nastavení může patřit také určitá domovská stránka nebo poskytovatel vyhledávání.

Nastavení aplikace Internet Explorer, která jsou ovlivněna obnovením

Následující tabulka obsahuje popis toho, co se stane s různými nastaveními po obnovení aplikace Internet Explorer.

Kategorie nastavení
Ovlivněné položky

Odstraněná nastavení

 • Historie prohlížeče, dočasné soubory Internetu, soubory cookie, data formulářů a uložená hesla

 • Zadané informace URL, webové stránky v režimu offline, rozšíření nabídek

 • Weby přidané do zón (intranet, důvěryhodné a zakázané servery)

 • Weby přidané pro zvláštní zpracování souborů cookie podle karty Osobní údaje

 • Weby, kde je povoleno používat automaticky otevíraná okna podle nastavení funkce Blokování automaticky otevíraných oken

 • Seznam posledních použitých položek v aplikaci Internet Explorer

Nastavení obnovená na výchozí hodnoty systému Windows nebo výrobce

 • Domovská stránka (další informace o zálohování karet domovské stránky naleznete v tématu Zálohování domovské stránky nebo karet domovské stránky)

 • Poskytovatelé vyhledávání, nastavení procházení na kartách

 • Barvy, jazyky, písma a nastavení přístupu (karta Obecné)

 • Nastavení zabezpečení pro všechny zóny (karta Zabezpečení)

 • Nastavení na kartě Upřesnit

 • Nastavení na kartě Osobní údaje

 • Nastavení funkcí Blokování automaticky otevíraných oken, Automatické dokončování, Filtr útoků typu phishing a Lupa

 • Nastavení vzhledu stránky, panelů nástrojů a velikosti textu

 • Nastavení informačních kanálů (synchronizace a oznamování, nikoli samotné kanály)

 • Ovládací prvky ActiveX, které nejsou na seznamu předem schválených prvků (obnoveno na stav předvolby)

 • Panely nástrojů, pomocné objekty prohlížeče a rozšíření prohlížeče budou zakázány.

Nastavení a položky, které zůstanou zachovány

 • Oblíbené položky

 • Informační kanály

 • Nastavení Poradce hodnocením obsahu

 • Předem schválené ovládací prvky ActiveX

 • Nastavení cest dočasných souborů Internetu (mezipaměť)

 • Informace o certifikátech

 • Internetové programy (e-mail, rychlé zasílání zpráv a další programy související s používáním Internetu)

 • Nastavení připojení k Internetu, proxy serveru a sítě VPN

 • Nastavení výchozího webového prohlížeče

 • Panely nástrojů nejsou obnoveny

Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

 1. Zavřete všechna otevřená okna aplikace Internet Explorer nebo programu Průzkumník Windows.

 2. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 3. Klikněte na tlačítko Nástroje a pak klepněte na příkaz Možnosti Internetu.

 4. Klikněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Obnovit.

 5. V dialogovém okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer klikněte na tlačítko Obnovit.

 6. Po dokončení obnovení nastavení aplikace Internet Explorer klikněte na tlačítko Zavřít, klikněte na tlačítko OK a potom znovu na tlačítko OK.

 7. Ukončete aplikaci Internet Explorer.

  Změny se projeví při dalším spuštění aplikace Internet Explorer.

Poznámky

 • Zavřete-li všechna viditelná okna, ale při pokusu o obnovení se zobrazí chybová zpráva, je možné, že jsou spuštěny programy, které nejsou vidět. Restartujte systém Windows, spusťte aplikaci Internet Explorer a opakujte pokus o obnovení.

 • Další informace o tom, jak zálohovat domovskou stránku nebo sadu domovských stránek před obnovením výchozího nastavení aplikace Internet Explorer, naleznete v tématu Zálohování domovské stránky nebo karet domovské stránky.

 • Pokud se nepodaří obnovit výchozí nastavení některé kategorie, může být důvodem to, že se aplikaci Internet Explorer nezdařil přístup k souboru nebo nastavení registru. Příčinou mohou být nedostatečná přístupová oprávnění, současné použití souborů či nastavení jiným programem, nedostatek paměti nebo vysoké využití procesoru. Můžete se rozhodnout používat aplikaci Internet Explorer bez obnovení těchto nastavení nebo restartovat počítač a znovu zkusit obnovit nastavení.

 • Používáte-li aplikaci Internet Explorer na serveru a bylo vypnuto posílení (silnější nastavení zabezpečení pro použití na serverech), obnovení vrátí zabezpečení na úrovni klienta. Přejete-li si vyšší úroveň zabezpečení, bude třeba znovu nainstalovat posílení.

 • Informace o opětovném povolení doplňků naleznete v tématu Doplňky aplikace Internet Explorer: nejčastější dotazy.