Obnova a instalace skrytých aktualizací

Skryté aktualizace jsou ty aktualizace, u nichž jste nastavili, aby vás na ně systém Windows neupozorňoval a automaticky je neinstaloval. Chcete-li zlepšit zabezpečení a výkon svého počítače, obnovte všechny důležité a doporučené aktualizace.

  1. Spusťte program Windows Update klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Update.

  2. V levém podokně klepněte na odkaz Obnovit skryté aktualizace.

  3. Vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat, a potom klepněte na tlačítko Obnovit. Chcete-li ověřit, že jste vybrali všechny důležité a doporučené aktualizace, zkontrolujte informace ve sloupci Typ vedle názvu každé aktualizace. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  4. Systém Windows provede vyhledávání aktualizací a potom vás vyzve k instalaci aktualizací, které jste obnovili a případných dalších dostupných aktualizací.

Poznámka

  • Některé aktualizace, které zkoušíte obnovit, se nemusí v seznamu aktualizací nabízených systémem Windows zobrazovat. K tomu dojde pouze v případě, že systém Windows nalezne novější aktualizaci řešící stejný problém jako ta, kterou jste zkoušeli obnovit.