Bitová kopie vytvořená programem Windows Kompletní zálohování počítače obsahuje kopie programů, systémových nastavení a souborů. Jedná se o úplnou zálohu, kterou můžete použít k obnovení obsahu počítače v případě, že pevný disk nebo celý počítač přestane fungovat.

Upozornění

 • Při obnovení počítače z bitové kopie vytvořené programem Windows Kompletní zálohování počítače se jedná o úplné obnovení. Není možné vybrat jednotlivé položky k obnovení a budou nahrazeny všechny stávající programy, nastavení systému a soubory.

Před započetím operace si připravte všechna vyměnitelná média, na kterých je záloha umístěna.

Zobrazit vše

Postup obnovení pomocí instalačního disku systému Windows

Tuto metodu použijte tehdy, pokud jste k počítači dostali instalační disk systému Windows.

 1. Vložte instalační disk a potom restartujte počítač tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnete na šipku vedle tlačítka UzamknoutObrázek tlačítka zamykání a potom klepnete na položku Restartovat.

  Pokud není v počítači nakonfigurováno spouštění z disku CD-ROM nebo DVD-ROM, naleznete příslušné pokyny v tématu Spuštění systému Windows z disku CD nebo DVD.

 2. Po zobrazení výzvy stiskněte libovolnou klávesu.

 3. Vyberte jazyková nastavení a klepněte na tlačítko Další.

 4. Klepněte na možnost Opravit počítač.

 5. Vyberte operační systém, který chcete opravit, a klepněte na tlačítko Další

  Poznámka

  • Pokud obnovujete 64bitový systém pomocí 32bitové zálohy Complete PC nebo 32bitový systém pomocí 64bitové zálohy Complete PC a máte nainstalovaných více operačních systémů, neměli byste operační systém vybírat. Jestliže je operační systém ve výchozím nastavení vybrán, zrušte daný výběr klepnutím na prázdnou oblast okna a potom klepněte na tlačítko Další.

 6. V nabídce Možnosti obnovení systému klepněte na příkaz Windows Kompletní obnovení počítače a postupujte podle pokynů.

  Poznámka

  • Po zobrazení výzvy vložte poslední disk CD-ROM nebo DVD-ROM zálohovacího skladu.

Postup obnovení pomocí předem nainstalovaných možností obnovení

Tuto metodu použijte tehdy, pokud jste k počítači nedostali instalační disk systému Windows.

 1. Restartujte počítač.

  Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na šipku vedle tlačítka zamykáníObrázek tlačítka zamykání a poté klepněte na příkaz Restartovat.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován pouze jeden operační systém, opakovaně stiskněte klávesu F8 během restartování počítače. Klávesu F8 je třeba stisknout před tím, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude nutné pokus opakovat.

  • Jestliže je v počítači nainstalovaných více operačních systémů, vyberte pomocí kláves se šipkami operační systém, který chcete spustit, a potom stiskněte klávesu F8.

 3. V nabídce Rozšířené možnosti spuštění použijte klávesy se šipkami ke zvýraznění příkazu Opravit počítač a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Vyberte rozložení klávesnice a klepněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte uživatelské jméno a zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.

 6. V nabídce Možnosti obnovení systému klepněte na příkaz Windows Kompletní obnovení počítače a postupujte podle pokynů.

  Poznámka

  • Po zobrazení výzvy vložte poslední disk CD-ROM nebo DVD-ROM zálohovacího skladu.