Uložení výsledků hledání

Pokud pravidelně vyhledáváte určitou skupinu souborů a provádíte tak proto opakovaně stejný úkon, může být výhodné uložit výsledky hledání. Při uložení hledání nemusíte pokaždé znovu manuálně vytvářet stejný náhled souborů; stačí jenom otevřít toto hledání a systém Windows rychle vyhledá a zobrazí pouze ty nejaktuálnější soubory, které vyhovují původnímu hledání, které jste zadali.

Obrázek navigačního podokna s uloženými hledanými spojeními
Uložená hledání jsou dostupná z navigačního podokna.
  1. Otevřete okno pro vyhledávání stisknutím klávesy systému Windows - klávesa s logem Obrázek klávesy s logem systému Windows +F.

  2. Najít soubory. Další informace o vyhledávání naleznete v tématu Vyhledávání souboru nebo složky.

  3. Jakmile je hledání dokončeno, klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Uložit hledání.

  4. Do pole Název souboru zadejte název hledání a pak klepněte na tlačítko Uložit.

    Hledání bude uloženo do složky výsledků hledání, kterou lze otevřít klepnutím na odkaz Hledání v navigačním podokně.

Tipy

  • Pokud vytvoříte často využívané hledání, můžete jej také uložit do položky Oblíbené odkazy v navigačním podokně. Učiníte tak klepnutím na položku Hledání a následným přetažením uloženého hledání na vybranou pozici v navigačním podokně.

  • Hledání snadněji naleznete, pokud mu při ukládání přiřadíte nějakou značku. Značku můžete přiřadit i později pomocí podokna Detaily. Další informace naleznete v tématu Přidat značky nebo jiné vlastnosti do souborů.

Otevření uloženého hledání

  1. V navigačním podokně klepněte na položku Hledání.

  2. V seznamu souborů poklepejte na určité uložené hledání.