Zobrazení hlášení o problémech pro tento počítač

Systém Windows používá hlášení o problémech k identifikaci problémů, ke kterým v počítači došlo, a k tomu, aby vás upozornil, jsou-li k dispozici řešení. Hlášení o problému může obsahovat například název programu, který přestal fungovat, datum a čas výskytu problému a verzi programu, ve které k problému došlo.

  1. Otevřete ovládací panel Hlášení a řešení problémů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hlášení a řešení problémů.

  2. V levém podokně klepněte na odkaz Zobrazit historii problémů.

  3. Chcete-li problémy zobrazit podle data, typu problému nebo stavu řešení, klepněte na název sloupce.