Zobrazení řešení problémů nalezených v počítači

Pokud je k dispozici řešení problému, o kterém jste odeslali hlášení, systém Windows vás na to upozorní. Pokud si upozornění nevšimnete nebo si ho chcete prohlédnout později, můžete to udělat. Zobrazení řešení vyžaduje, aby byl počítač připojen k Internetu.

  1. Otevřete ovládací panel Hlášení a řešení problémů klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Hlášení a řešení problémů.

  2. Řešení zobrazíte klepnutím na jeho název. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámky

  • Chcete-li vyhledat nová řešení, klepněte v levém podokně na odkaz Vyhledat nová řešení. Některé potíže a řešení může zobrazit a opravit pouze správce. Chcete-li tyto potíže zobrazit, přihlašte se pomocí účtu správce.

  • Když klepnete na řešení pravým tlačítkem, zobrazí se další možnosti pro práci s řešením.