Existuje více způsobů, jak vybrat více souborů nebo složek.

 1. Otevřete složku obsahující soubory nebo složky, které chcete vybrat.

 2. Pomocí jedné z následujících metod vyberte soubory a složky:

  • Chcete-li vybrat za sebou následující soubory nebo složky, klepněte na první položku, podržte klávesu SHIFT a potom klepněte na poslední položku.

  • Pokud chcete vybrat za sebou následující soubory nebo složky bez použití klávesnice, přetáhněte ukazatel myši kolem položek, které chcete zahrnout do výběru.

  • Chcete-li vybrat soubory či složky, které za sebou nenásledují, podržte klávesu CTRL a potom klepněte na jednotlivé položky.

  • Pokud chcete vybrat všechny soubory a složky, klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Uspořádat a pak na příkaz Vybrat vše.

Pokud chcete zrušit výběr některých vybraných položek, podržte klávesu CTRL a klepněte na položky, které nechcete do výběru zahrnout.

Výběr více souborů či složek bez použití klávesnice

Systém Windows lze nastavit pro zobrazování zaškrtávacích políček u každého souboru a každé složky. Tímto způsobem můžete vybírat soubory bez použití klávesnice a navíc zabráníte chybnému výběru, který vznikne, když klepnete na špatné umístění.

 1. Otevřete ovládací panel Možnosti složky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a motivy a potom klepnutím na položku Možnosti složky.

 2. Klepněte na kartu Zobrazit.

 3. Zaškrtněte políčko Vybírat položky pomocí zaškrtávacích políček a klepněte na tlačítko OK.

Tipy

 • Pokud chcete prováděný výběr zrušit a začít znovu, klepněte v okně složky do prázdného prostoru.

 • Klepnutím pravým tlačítkem myši na vybrané položky a výběrem správné možnosti můžete provádět mnoho běžných úkolů, jako např. kopírování, odstraňování, přejmenování, tisk a komprimování souborů.