Odeslání faxu

Chcete-li odeslat fax pomocí počítače, můžete použít nástroj Fax a skener, který je součástí systému Windows, nebo jinou aplikaci pro systém Windows. Před odesláním faxu se přesvědčte, zda je počítač připojen k faxmodemu nebo faxovému serveru. Další informace najdete v tématu Nastavení počítače pro odesílání a přijímání faxů.

Zobrazit vše

Odeslání faxu pomocí nástroje Fax a skener

 1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, přejděte na příkaz Všechny programy a klepněte na položku Fax a skener.
 2. Chcete-li použít zobrazení faxu, klepněte v dolní části levého podokna na tlačítko Fax.

 3. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nový fax.

 4. Vytvořte nový fax pomocí ovládacích prvků v okně Nový fax a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Tipy

 • Chcete-li fax odeslat více příjemcům, můžete do pole Komu zadat více čísel oddělených středníky. Příjemce můžete také vybrat z kontaktů uložených v systému Windows. Lze to provést tak, že klepnete na tlačítko Komu a v seznamu kontaktů poklepete na požadované příjemce. Tuto možnost lze využít pouze v případě, že je v kontaktních informacích příjemce uloženo faxové číslo.

 • Odesláním titulní stránky můžete předejít tomu, aby obsah vytištěného faxu nebo faxu zobrazeného na obrazovce viděly jiné osoby než zamýšlení příjemci. To je užitečné zejména v případě, že fax obsahuje osobní nebo důvěrné informace. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nebo úprava titulní stránky faxu.

 • Pomocí tlačítek na panelu nástrojů v zobrazení faxu můžete k faxu připojit soubor nebo do faxu vložit text a obrázky z jiných souborů. Připojené soubory budou převedeny na obrázky ve formátu TIF, takže je bude moci přijmout libovolné faxové zařízení. Pokud příjemce používá samostatné faxové zařízení, tedy zařízení nepřipojené k počítači, bude každá stránka faxu včetně připojeného souboru vytištěna v pořadí, v jakém bude přijata. Pokud příjemce faxu používá nástroj Fax a skener v systému Windows nebo jinou faxovou aplikaci, bude fax přijat jako soubor ve formátu TIF, který bude možné zobrazit na monitoru a v závislosti na použité aplikaci vytisknout nebo spravovat jako libovolný jiný soubor v počítači.

 • Chcete-li k faxu připojit dokument nebo obrázek, přetáhněte požadovaný soubor do okna Nový fax. Dokument nebo obrázek můžete také naskenovat a naskenovaný soubor potom odeslat jako přílohu faxu nebo e‑mailové zprávy. Další informace najdete v tématu Odeslání naskenovaného dokumentu faxem nebo e‑mailem.

Odeslání faxu pomocí jiné aplikace

Chcete-li odfaxovat dokument pomocí jiné aplikace než nástroje Fax a skener, který je součástí systému Windows, je třeba „vytisknout“ dokument na faxovou tiskárnu, aby mohl být odeslán jako příloha faxu. Připojený soubor bude automaticky převeden na obrázek ve formátu TIF, takže jej bude moci přijmout libovolné faxové zařízení. Informace o použití funkcí dané aplikace pro tisk (včetně výběru tiskárny) najdete v nápovědě k používané aplikaci. Ve většině aplikací budete provádět tyto kroky:

 1. Otevřete dokument nebo soubor, který chcete odeslat jako fax.

 2. Otevřete v daném programu dialogové okno pro tisk. Obvykle je třeba klepnout na příkaz Tisk v nabídce Soubor.

 3. V dialogovém okně Tisk vyhledejte ovládací prvek pro výběr tiskárny. Obvykle se nazývá Tiskárna nebo Vybrat tiskárnu. V seznamu dostupných tiskáren klepněte na položku Fax.

 4. Klepněte na příkaz Tisk. Nástroj Fax a skener otevře nový fax, ke kterému bude připojen daný soubor.

 5. V novém faxu zadejte čísla příjemců a veškeré další potřebné informace, například předmět nebo poznámku na titulní stránku, a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Tip

 • Při odesílání nebo přijímání faxu se informace o průběhu akce automaticky zobrazí v okně Sledování stavu faxů. Chcete-li o faxu zobrazit další informace, například o tom, zda byl úspěšně přijat nebo odeslán, klepněte v okně Sledování stavu faxů na tlačítko Zobrazit podrobnosti.