Odeslání přílohy ve zprávě programu Windows Mail

Jako přílohu ve zprávě programu Windows Mail můžete posílat mnoho různých druhů souborů. Můžete například připojit tabulku, pokud někomu posíláte e-mailovou zprávu o finančních otázkách, nebo fotografii, o kterou se chcete podělit s rodinou.

  1. Spusťte program Windows Mail klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Mail.

  2. Chcete-li otevřít okno pro vytvoření nové zprávy, klepněte nabídce Soubor a na příkaz Nová poštovní zpráva.

  3. Klepněte na nabídku Vložit a pak klepněte na tlačítko Připojit.

  4. V dialogovém okně Vložit přílohu vyberte soubor, který chcete připojit ke zprávě, a pak klepněte na tlačítko Připojit.

    Soubor je nyní připojen ke zprávě a zobrazí se v poli Připojit v záhlaví zprávy.

  5. Po dokončení zprávy klepněte na tlačítko Odeslat.

Poznámka

  • I když program Windows Mail umožňuje připojit jakýkoli typ souboru, mnoho e-mailových programů (včetně programu Windows Mail) z bezpečnostních důvodů brání příjemcům v otevření přiložených spustitelných souborů, což jsou například soubory s příponou EXE, BAT nebo INF.